Drogi powiatowa z Siemiatycz do Siemiatycz Stacji zyska nowy asfalt. Umowa z wykonawcą podpisana!

kolaż zdjęć p[odpisanie umowy remont drogi siemiatycze stacja

Wkrótce rozpoczną się prace przy remoncie drogi powiatowej Siemiatycze – Siemiatycze Stacja. Dziś w siemiatyckim starostwie w obecności Starosty Marka Bobla, Wicestarosty Sylwestra Zgieruna, Przewodniczącego Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryka Boguszewskiego podpisana została umowa dotycząca „Remontu drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze-Siemiatycze-Stacja”. Jego wykonaniem zajmie się Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe “Maksbud” z Bielska Podlaskiego. Firma zaproponowała w przetargu ogłoszonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach najkorzystniejszą cenę – nieco ponad 4,6 mln zł. Powiat na ten cel pozyskał dofinansowanie w wysokości 60% kosztów inwestycji – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Remont obejmie odcinek drogi powiatowej o długości ponad 4,6 km. Zgodnie z umową prace rozpoczną się w tym roku i zostaną zakończone do 5 czerwca 2024 r.

kolaż zdjęć umowa remont drogi siemiatycze stacja

Zakres robót obejmuje: remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1763B Siemiatycze – ( ul. Armii Krajowej początek na wysokości przedsiębiorstwa komunalnego) – Boratyniec Ruski – Siemiatycze-Stacja długości 4,67 km, polegającą między innymi na: wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów i wlotów dróg bocznych, remoncie poboczy, remoncie istniejącego przepustu pod koroną drogi. Do wykonania jezdnia o podstawowej szerokości 6 m z lokalnymi poszerzeniami do szerokości średnio 7 m oraz pobocza z kruszywa o szerokości 1,5 m.