Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących lokal mieszkalny

SIEMIATYCZE 2023.09.19

OGŁOSZENIE

O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

               

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących lokal mieszkalny:

 • nr 2 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 32 położonym w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn wraz z udziałem w gruncie w działce o nr geod. 627.
 • nr 7 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 34 położonym w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn wraz z udziałem w gruncie w działce o nr geod. 620.

Przedmiot zbycia:

 • lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 32 położony w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn usytuowany na I kondygnacji (parterze), składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc, przynależnej piwnicy o powierzchni użytkowej 50,74 m² z piwnicą przynależną do lokalu
  o powierzchni 3,20 m² wraz z udziałem we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w części ułamkowej stanowiącej 5394/53889 całej powierzchni działki o nr geod. 627 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr BI3P/00030259/5 cena wywoławcza wynosi – 58 358,00 zł
 • lokal mieszkalny nr 7 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 34 położony w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn położony na I kondygnacji (parterze), składający się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc, przynależnej piwnicy, o powierzchni użytkowej 76,10 z piwnicą przynależną do lokalu
  o powierzchni 11,70 m² wraz z udziałem we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w części ułamkowej stanowiącej 8780/87500 całej powierzchni działki o nr geod. 620 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr BI3P/00027342/0 cena wywoławcza wynosi –  101 535,00 zł

Opis nieruchomości:

 • Budynek mieszkalny nr 32 jednoklatkowy, trzykondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, w ca­łości podpiwniczony. Liczba lokali mieszkalnych: 12. Brak balkonów. W piwnicy jest pralnia, suszarnia, była kotłownia, pompownia, skład opału, i komórki lokatorskie. Dach wyremontowany, docieplony, pokryty papą. Budynek po termomodernizacji, docieplony. Stolarka okienna PCV. Wejście do klatki schodowej zadaszone, pokryte blachą powlekaną. Instalacje: elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna, c.o ze zbiornika propan-butan. Rozkład mieszkania funkcjonalny. Mieszkanie niezamieszkałe, pustostan. W korytarzu na ścianach panele dekoracyjne pcv oraz zabudowa z szafy wnękowej i szafek podsufitowych wiszących. Sufity obłożone kasetonami. Na podłodze gumoleum. W łazience ściany do wysokości lamperii wyłożone glazurą, dalej tynkowane i malowane. Sufit tynkowany, malowany. Na podłodze płytki terakoty. Wyposażenie pomieszczenia to wanna, muszla klozetowa wc, grzejnik żeliwny. Wykończenie i wyposażenie łazienki niezadawalające, widoczne uszkodzenia glazury, terakoty, odpadająca, zawilgocona farba, zawilgocona podłoga. W kuchni ściany i sufit tynkowane i malowane. W kącie kuchennym roboczym na ścianach glazura do wysokości lamperii z wyprowadzonym kranem. Na podłodze gumoleum. Na suficie i ścianach widoczne zawilgocenie i zagrzybienie. W pokojach ściany i sufity tynkowane i malowane, na podłodze gumoleum. Farba zniszczona, miejscami złuszczona, brak listew przypodłogowych. Lokal mieszkalny wyposażony w grzejniki żeliwne żeberkowe. Stolarka okienna pcv, parapety lastryko malowane.  Drzwi wewnętrzne płytowe, zewnętrzne nowe o wzmocnionej konstrukcji. Instalacje: elektryczna, wod. kan., gazowa. Lokal do remontu. Instalacja elektryczna do wymiany.
 • Budynek mieszkalny nr 34 wybudowany w 1985 r. Liczba lokali mieszkalnych: 12. Budynek dwuklatkowy, trzykondygnacyjny, wykonany w technologii OWT, w ca­łości podpiwniczony. Dach kryty papą. Konstrukcja loggi prefabrykowana. Stolarka okienna PCV. Drzwi zewnętrzne aluminiowe. Instalacje: elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna, c.o ze zbiornika propan-butan. Mieszkanie niezamieszkałe, pustostan. W części wejściowej korytarza na ścianach do wysokości lamperii panele dekoracyjne pcv, wyżej tapeta, w dalszej części korytarza ściany tapetowane. Sufit tynkowany, malowany. Podłoga z płytek pcv. W kuchni ściany i sufit obłożone panelami pcv. Na podłodze płytki pcv. W kuchni zlewozmywak. W trzech małych pokojach podłogi wyłożone wykładziną dywanową, a sufity tynkowane i malowane. W pokoju dużym na podłodze panele pcv, sufit obłożony kasetonami. Ściany pokoi wytapetowane. Miejscami tapeta zniszczona, porwana i odstaje od ścian. W łazience ściany wyłożone panelami pcv, a podłoga wykładziną linoleum. Sufit tynkowany, malowany. W pomieszczeniu wc na podłodze i ścianach do wysokości lamperii płytki ceramiczne. Wyżej ściany i sufit tynkowane i malowane. Pomieszczenie wyposażone w muszlę klozetową. Wykończenie i wyposażenie pomieszczeń w stanie niezadawalającym. Lokal mieszkalny wyposażony w grzejniki żeliwne żeberkowe. Stolarka okienna pcv, parapety drewniane. Drzwi wewnętrzne płycinowe, przeszklone. Drzwi zewnętrzne płycinowe, od środka wygłuszone skają na gąbce. Instalacje: elektryczna, wod. kan., gazowa.  Stan techniczny lokalu niski. Lokal do remontu. Instalacja elektryczna do wymiany.

Według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drohiczyn zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/222/13 z dnia 26.11.2013 r. Rady Miejskiej w Drohiczynie i ogłoszonym w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego dnia 13.12.2013 r. pod pozycją 4474 działki o nr geod. 627 i 620 określone są jako 21.MW – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest uchwała nr 131/762/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 31 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz uchwała nr 163/920/23 Zarządu Powiatu siemiatyckiego z dnia 11 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomości przeznaczone do zbycia uchwałą nr 131/762/22 z dnia 31 października 2022 roku.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych na terenie gminy Drohiczyn, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego. który przeprowadzono w dniu 24 lutego 2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych na terenie gminy Drohiczyn, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego. który przeprowadzono w dniu 12 maja 2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości lokalowych położonych na terenie gminy Drohiczyn, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego. który przeprowadzono w dniu 11 sierpnia 2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium  w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki, zaznaczając ją w dowodzie wpłaty, najpóźniej do dnia 23 października 2023 roku.  W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 w pok. 202 II piętro, w dniu 27 października 2023 roku o godz:

 • 11:00 lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 32 położonym w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn wraz z udziałem w gruncie w działce o nr geod. 627.
 • 12:00 lokal mieszkalny nr 7 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 34 położonym w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn wraz z udziałem w gruncie w działce o nr geod. 620.

Cena nieruchomości sprzedawanej w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego Zarząd Powiatu Siemiatyckiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym ukaże się w Gazeta Polska Codziennie oraz zostało wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie, a także na:

 • http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
 • http://siemiatycze.pl/

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższe informacje dotyczące przetargu,  można uzyskać w pok. 118 siedziby Starostwa Powiatowego, tel.: /085/ 65 66 543.

 

 

INFORMACJA DO PRZETARGU

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3) złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

4) złożyć pisemne oświadczenie, że zgłoszeniodawca zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

5) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

6) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.

7) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

8) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

9) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

10) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

11) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

12) Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

13) Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania przetargu.

14)Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

STAROSTA

mgr Marek Bobel


IV ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym Ostrożany – wersja dostępna cyfrowo