Jubileusz 50-lecia Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach

W poniedziałek 25 września odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 50-lecia Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach. Były one połączone z oddaniem do użytku nowego Oddziału Ortopedycznego i Szpitala Jednego Dnia.

W ramach inwestycji przebudowywano dawną centralną sterylizację oraz pomieszczenia kuchni na potrzeby pododdziału ortopedii oraz Oddziału Jednego Dnia. Powstała sala operacyjna, sale pacjentów, pomieszczenia dla lekarzy i pielęgniarek oraz części wspólne oddziałów. Całość wyposażona jest w supernowoczesny sprzęt medyczny. Oddział Urazowo–Ortopedyczny w ramach swojej działalności będzie oferował pacjentom najnowocześniejsze metody leczenia schorzeń narządu ruchu oraz kompleksową opiekę.

Uroczystości jubileuszowe, których gospodarzami byli Starosta Siemiatycki Marek Bobel oraz Dyrektor SP ZOZ Andrzej Szewczuk rozpoczęły się przed bydynkiem szpitala.  Pierwszym punktem uroczystości było otwarcie nowych oddziałów, przecięcie wstęgi i poświecenie, czego dokonali: prawosławny biskup siemiatycki Warsonofiusz i wikariusz generalny diecezji drohiczyńskiej ks. Zbigniew Rostkowski.

 

 

Dalsze uroczystości odbyły się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Były doskonałą okazją do spotkania osób związanych z siemiatyckim szpitalem – obecnych i byłych pracowników i dyrekcji oraz przedstawicieli Powiatu Siemiatyckiego będącego organem prowadzącym szpitala. W uroczystościach uczestniczył Starosta Marek Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun, Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Boguszewski oraz radni powiatowi.

Wśród licznie zaproszonych gości byli m.in. duchowni obu wyznań, parlamentarzyści:  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, Senator RP Jacek Bogucki, Poseł Jarosław Zieliński. Obecny był  Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Marek Malinowski, Burmistrzowie i Wójtowie, służby mundurowe – Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Leśnicy, przedstawiciele szpitali oraz instytucji i firm współpracujących ze szpitalem.

 

 

Na Gali prowadzonej przez Jerzego Zelnika dokonano podsumowania 50 lat działania szpitala z naciskiem na ostatnie lata, w których dokonał się największy rozwój, będący efektem  harmonijnej współpracy dyrekcji szpitala ze Starostą i Radą Powiatu. Starosta Marek Bobel mówił:

– Poznałem ten szpital gdy miał naście lat, wyglądał wówczas bardzo źle, dziś jako pięćdziesięciolatek prezentuje się znakomicie. Zdrowie mieszkańców to nasz priorytet, bo mieszkańcy potrzebują bezpieczeństwa zdrowotnego, militarnego i energetycznego. Odpowiedzią na te wszystkie potrzeby jest działalność obecnego zarządu powiatu wspieranego przez wszystkich radnych, a także przez podlaskich parlamentarzystów.

Jubileusz był okazją do odznaczenia zasłużonych osób odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Zaszczytu tego dostąpili: Jolanta Jarocka, Zofia Gogołek, Maria Wakuluk, Anna Korzeniewska, Magdalena Tyborowicz, Wiaczesław Kulesza, Grzegorz Kazberuk.

 

Wręczono również pamiątkowe grawertony wieloletnim pracownikom szpitala.

 

Uroczystość uświetnił występ Bractwa Akordeonistów Siemiatyckich oraz obecność księżnej Anny Jabłonowskiej (w którą wcieliła się Barbara Pawłowska). Odbył się również pokaz filmu z okazji jubileuszu szpitala. Nie zabrakło także urodzinowego tortu.