Ponad 6 milionów złotych trafi do samorządów z powiatu siemiatyckiego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zostały opublikowane wyniki naboru drugiej edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Powiat siemiatycki wraz z 9 gminami powiatu otrzymają ponad 6,6mln zł.

Nabór wniosków na wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków miał miejsce w sierpniu br. W jego ramach samorządy mogły ubiegać się o pomoc finansową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące swoich zabytków. Dofinansowanie z programu mogło wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład samorządów to jedynie 2 proc.

Powiat Siemiatycki otrzyma środki na realizację następujących inwestycji:

1. Remont cerkwi pw. Cudownego Zbawiciela w Rogawce – 121 830,53 zł;

2. Remont elewacji na zabytkowym kościele w Milejczycach – 490 047,97 zł;

 

Gminy z terenu Powiatu Siemiatyckiego otrzymają wsparcie na następujące inwestycje:

 

Gmina Drohiczyn

– Renowacja kościoła pofranciszkańskiego p.w. Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie w zakresie Kaplicy Loretańskiej. 480 000,00 zł;

– Ostatni etap prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorczewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkwicach-Maćkach. 63 765,00 zł;

– Remont elewacji budynku mieszkalnego – drugi etap. 21 560,00 zł;

 

Gmina Dziadkowice

– Renowacja powierzchni ścian i sklepień wewnątrz Kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dołubowie 1 470 000,00 zł;

 

Gmina Grodzisk

– Remont parkanu zabytkowej Cerkwii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku- etap II 290 652,60 zł;

 

Gmina Mielnik

– Modernizacja zabytkowego budynku szkoły w Tokarach 500 000,00 zł;

 

Gmina Milejczyce

– Remont cerkwi pw. Św. Barbary w Milejczycach 450 800,00 zł;

– Remont zabytkowego kościoła w Milejczycach 980 000,00 zł;

 

Gmina Nurzec-Stacja

– Prace budowlano-konserwatorskie wewnątrz zabytkowej Cerkwi w Telatyczach. 294 000,00 zł;

– Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Grodzisku wczesnośredniowiecznym zw. ‘Krepost’ w Klukowiczach. 490 000,00 zł;

– Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym cmentarzu ‘szwedzkim’ w Siemichoczach. 343 000,00 zł;

 

Gmina Perlejewo

– Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej kapliczce w Grannem 102 410,00 zł;

– Remont i konserwacja zabytkowego młyna motorowego we wsi Kruzy, Gmina Perlejewo, w zakresie niezbędnym do jego zachowania i udostępnienia 146 020,00 zł;

 

Miasto Siemiatycze

– Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku – Domu mieszkalnym w Siemiatyczach 98 000,00 zł;

– Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowej dawnej Oranżerii będącej elementem Pałacu ks. Anny Jabłonowskiej 294 000,00 zł;