Wykaz nieruchomości stanowiących własność powiatu siemiatyckiego przeznaczonych do zbycia

grafika wykaz nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO przeznaczonych do zbycia

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) oraz uchwały nr 165/924/23 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 18 września 2023 roku w sprawie zbycia nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI (do pobrania)