Blisko 155 milionów złotych dla powiatu siemiatyckiego – w ramach 8. edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych!

Blisko 155 milionów złotych dla powiatu siemiatyckiego

– w ramach 8. edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych!

To rekordowe wsparcie dla powiatu siemiatyckiego! Kolejne ogromne pieniądze na rozwój Podlasia Nadbużańskiego. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził wyniki ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Powiat siemiatycki wraz z wszystkimi 9 gminami otrzymał na realizację rożnego rodzaju inwestycji 154 miliony 271 tys. złotych w ramach tej edycji programu.

W sumie w województwie podlaskim wsparcie otrzymało 291 projektów. O wynikach poinformowali w niedzielę (8.10) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz podlascy parlamentarzyści.

Dofinansowania do inwestycji sięgają często 90, 95% ich wartości. Jeszcze nigdy nie było takiego programu, w którym samorządy mogą mieć tak niewielki wkład własny mówił wojewoda Bohdan Paszkowski. Do tego, program zacieśnia współpracę pomiędzy gminami i powiatami, ponieważ mogą one składać wnioski jako związki.

Powiat siemiatycki wraz z 9 gminami pozyskał 155 milionów złotych. To jest niespotykana skala dofinansowania. To spełniona obietnica polskiego rządu, na którą czekały gminy i powiaty przy granicy polsko-białoruskiej. Zwracam się do mieszkańców Gminy Mielnik, Nurzec Stacja i Milejczyce – Mamy to, 60 milionów złotych na remonty dróg powiatowych! Wszystkie drogi zgłoszone do programu zostały zaakceptowane do dofinansowania. Drogi zniszczone w trakcie budowy zapory, czy ruchu wojsk, będą odbudowane. Dofinansowanie otrzymało szereg innych bardzo ważnych inwestycji. Związek komunalny założony wspólnie przez powiat siemiatycki, Gminę Korczew i Drohiczyn otrzymał dofinansowanie w wysokości 11 milionów złotych na budowę kładki nad Bugiem. To oznacza, że turystyka na terenie Podlasia Nadbużańskiego będzie się rozwijać jeszcze intensywniej. Kładka połączy województwo podlaskie i mazowieckie. Zapewniam, że wszystkie środki finansowe zostaną wykorzystane mówił starosta siemiatycki Marek Bobel.

– Ogromne środki trafiły także do województwa podlaskiego. Łącznie na nasz teren trafi ponad 1,6 mld zł. To gigantyczne pieniądze, które pozwolą na budowę i remonty dróg – duża część z nich to drogi przygraniczne, które były zdegradowane w trakcie budowy zapory na granicy – podkreślał wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Nigdy wcześniej tak wysoka pula środków nie trafiła do podlaskich samorządów – podkreślał senator Jacek Bogucki.

INWESTYCJE Z POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DOFINANOWANIEM

Z RZĄDOWEGO PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 • Powiat Siemiatycki – Remont dróg przygranicznych zniszczonych podczas budowy zapory i ruchu ciężkiego sprzętu wojskowego – kwota dofinansowania 30 milionów złotych;

 • Powiat Siemiatycki – Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna) – kwota dofinansowania 2 miliony złotych;

 • Powiat Siemiatycki – Budowa obiektów sportowych w Powiecie Siemiatyckim – kwota dofinansowania 8 milionów złotych;

 • Gmina Drohiczyn – Zakup autobusów na potrzeby zadań własnych Gminy Drohiczyn – kwota dofinansowania 1 milion złotych;

 • Gmina Drohiczyn – Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie – kwota dofinansowania 7 milionów złotych;

 • Związek Powiatowo – Gminny „Nad Bugiem” Drohiczyn – Budowa kładki nad rzeką Bug. – kwota dofinansowania 11 milionów złotych;

 • Gmina Dziadkowice – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dołubowie – kwota dofinansowania 5 milionów 985 tys. złotych;

 • Gmina Dziadkowice – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dziadkowicach – kwota dofinansowania 1 milion 985 tys. złotych;

 • Gmina Grodzisk – Modernizacja – przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg oraz budową wiaty garażowej – kwota dofinansowania 7 milionów 980 tys. złotych;

 • Gmina Mielnik – Remont dróg utwardzonych w Gminie Mielnik – kwota dofinansowania 9 milionów 500 tys. złotych;

 • Gmina Mielnik – Budowa ul. Miodowej w Mielniku – kwota dofinansowania 2 miliony złotych;

 • Gmina Mielnik – Budowa dróg gminnych w Mielniku – kwota dofinansowania 8 milionów złotych.

 • Gmina Milejczyce – Modernizacja oświetlenia ulicznego – kwota dofinansowania 1 milion 800 tys. złotych;

 • Gmina Milejczyce – Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Milejczyce – kwota dofinansowania 7 milionów 543 tys. złotych;

 • Gmina Milejczyce – Przebudowa, rozbudowa i remont budynków oraz budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Milejczyce – kwota dofinansowania 7 milionów 200 tys. złotych;

 • Gmina Nurzec-Stacja – Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja. – kwota dofinansowania 1 milion 900 tys. złotych;

 • Gmina Nurzec-Stacja – Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią. – kwota dofinansowania 9 milionów 785 tys. złotych;

 • Gmina Nurzec-Stacja – Remont drogi powiatowej nr 1771B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1765B w km 6+073 – 11+173. – kwota dofinansowania 6 milionów 840 tys. złotych;

 • Gmina Perlejewo – Budowa infrastruktury drogowej w Gminie Perlejewo – kwota dofinansowania 8 milionów 778 tys. złotych;

 • Gmina Siemiatycze – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z oddziałami wychowania przedszkolnego i sali gimnastycznej w Tołwinie – kwota dofinansowania 6 milionów 500 tys. złotych;

 • Gmina Siemiatycze – Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze. – kwota dofinansowania 1 milion 500 tys. złotych;

 • Miasto Siemiatycze – Poprawa stanu infrastruktury drogowej w mieście Siemiatycze – cześć 1 – kwota dofinansowania 4 miliony 465 tys. złotych;

 • Miasto Siemiatycze – Poprawa stanu infrastruktury sportowo-turystycznej w mieście Siemiatycze – kwota dofinansowania 3 miliony 510 tys. złotych.

https://wspolczesna.pl/viii-edycja-programu-inwestycji-strategicznych-podlaskie-samorzady-otrzymaly-16-mld-zl-na-291-inwestycji/ar/c1-17962395

https://poranny.pl/viii-edycja-programu-inwestycji-strategicznych-podlaskie-samorzady-otrzymaly-16-mld-zl-na-291-inwestycji/ar/c1-17962395

https://bialystok.tvp.pl/73276630/podlaskie-samorzady-dostana-ponad-miliard-zlotych

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/231479