ZRID dla drogi ekspresowej S19 na odcinku Boćki – Malewice wydany!

zrid droga boćki malewice

W piątek (6.10) wojewoda podlaski wydał trzecie zezwolenie na budowę drogi ekspresowej S19 w regionie po nowym śladzie, tym razem na odcinku Boćki – Malewice. Będzie to blisko 16-kilometrowy fragment nowej, dwujezdniowej drogi – części międzynarodowej trasy Via Carpatia.- Połączy dwa powiaty: bielski i siemiatycki, a jego budowa zakończy się w 2025 roku – mówił na konferencji prasowej wojewoda Bohdan Paszkowski.

zrid droga boćki malewice

Wojewoda wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

– Niebawem inwestor przekaże plac budowy. Razem z dwoma fragmentami S19, na które wydałem już zezwolenie, prace rozpoczną się na odcinku o długości 37 km. Białostockiemu Oddziałowi GDDKiA życzę, aby przebiegały one jak najsprawniej, bo wszyscy czekamy na to dobre połączenie południa z północą naszego województwie – podkreślał wojewoda podlaski.

zrid droga boćki malewice

Inwestycja realizowana jest w systemie Projektuj i buduj przez wyłonioną w przetargu firmę Strabag. Wartość kontraktu ujętego w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych to ok. 343,6 mln zł.

– Firma powinna wejść na plac budowy w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że zgodnie z harmonogramem otrzymamy pozwolenie na użytkowanie w drugim kwartale 2025 roku – mówił Norbert Wyrwich – dyrektor GDDKiA Oddział w Białymstoku.

W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 10 wiaduktów, pięć mostów, przejście dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową oraz sześć przepustów stalowych. Skomunikowanie terenów przyległych zapewnią drogi dojazdowe. Projekt zakłada m.in. budowę urządzeń ochrony środowiska, bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę i budowę infrastruktury w pasie drogowym oraz nasadzenia zieleni.

Starosta siemiatycki Marek Bobel podkreślał, że S19 jest ważną trasą w regionie. Mówił, że połowa odcinka Boćki – Malewice to trasa w powiecie siemiatyckim. Dodał również, że przygotowana jest koncepcja ws. węzła Malewice, który powinien powstać w ramach dodatkowego zadania.

zrid droga boćki malewice

Droga ekspresowa S19 w województwie podlaskim będzie miała ponad 177 km długości. Jej realizację podzielono na 15 krótszych odcinków. Jest fragmentem międzynarodowej trasy Via Carpatia.

– Umożliwi ona dobre połączenie południa i północy Europy. To także trasa, która pozwoli na rozwój gospodarczy wschodniej Polski i naszego województwa. Wszyscy mieszkańcy czekają na zrealizowanie tej inwestycji – mówił wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

zrid droga boćki malewice

– Ukończona trasa S19 dołączy do listy wyremontowanych i przebudowanych dróg w ostatnich latach. Dzięki jej budowie nasz region będzie dobrze skomunikowany – dodał senator Jacek Bogucki.

zrid droga boćki malewice

Korytarz transportowy Via Carpatia na terenie Polski będzie miał około 700 km długości. Zaczyna się w Budzisku (granica państwa), przez Białystok i Lublin prowadzi do Barwinka (granica państwa ze Słowacją). Jego elementami są odcinki dróg ekspresowych S61, S16, a także większość przebiegu S19. Via Carpatia będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego (Lublin jest już połączony z Rzeszowem).