Czartajew z batalionem czołgów – nowa jednostka wojskowa

otwarcie jednostka czartajew

W niedzielę, 12 listopada Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak otworzył nową jednostkę wojskową w Czartajewie. Początkowo będzie tutaj stacjonowało ponad stu żołnierzy, a po rozbudowie całej infrastruktury kilkuset na stałe. Oprócz zakupionych niedawno nowoczesnych koreańskich czołgów K2, będą tutaj stacjonowały moździerze Rak i zestawy przeciwlotnicze Poprad. Symbolicznym otwarciem jednostki w Czartajewie było przekazanie przez szefa MON żołnierzom polskiej flagi, która następnie została wciągnięta na maszt. Jednostka powstała w dużej mierze dzięki staraniom Starosty Marka Bobla.

otwarcie jednostka czartajew

W niedzielnych uroczystościach na zaproszenie wojska uczestniczył Starosta Siemiatycki Marek Bobel, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski, członkowie Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Jan Markiewicz, Krzysztof Andruszkiewicz, Jerzy Szawkało oraz Radni Powiatu Siemiatyckiego.

otwarcie jednostka czartajew

Z satysfakcją możemy powiedzieć, że kolejna jednostka na wschodzie naszego kraju została uruchomiona, kolejna jednostka Wojska Polskiego. Tu w powiecie siemiatyckim będzie, już jest w zasadzie, bo od dziś rozpoczęliśmy funkcjonowanie, batalion czołgów, który będzie wchodził w skład 1 Dywizji Piechoty Legionów, tej podlaskiej dywizji, której zadaniem jest odstraszanie agresora i zapewnienie bezpieczeństwa, jeżeli spojrzymy na kierunki ataku ze wschodu – mówił Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej.

Szef MON-u zwrócił również uwagę, że jednostka powstała w bardzo krótkim czasie, co było możliwe m.in. dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami lokalnymi. – Dziękuję panu staroście oraz radnym powiatu siemiatyckiego za to, że jednogłośnie podjęli uchwałę o przekazaniu tej nieruchomości na rzecz Wojska Polskiego – powiedział. – Zależy nam na czasie. My nie czekamy na to, aż wydarzenia nastąpią. My reagujemy, uprzedzając te wydarzenia, dlatego właśnie powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe – dodał.

Przypomnijmy iż Powiat Siemiatycki na potrzeby utworzenia jednostki wojskowej w Czartajewie przeznaczył blisko 11,5 ha gruntów.

otwarcie jednostka czartajew

Symbolicznym otwarciem jednostki w Czartajewie było przekazanie przez szefa MON żołnierzom polskiej flagi, która następnie została wciągnięta na maszt. Podczas uroczystości Błaszczak przekazał też akt powołania na dowódcę nowej jednostki ppłk. Marcinowi Michalskiemu.

W Czartajewie funkcjonuje już obozowisko kontenerowe z niezbędną infrastrukturą socjalno-bytową, w kolejnych latach planowana jest rozbudowa infrastruktury stałej. W pierwszej fazie tworzenia jednostki będzie tu stacjonowało ponad stu żołnierzy, docelowo – kilkuset na stałe. Jednostka będzie dysponowała nowoczesnym sprzętem zakupionym dla Polski w ostatnich latach – czołgami K2, moździerzami Rak, systemami Poprad.

otwarcie jednostka czartajew

Jak mówił dowódca 1. Dywizji Piechoty Legionów gen. dyw. Norbert Iwanowski, batalion czołgów, który będzie stacjonował w Czartajewie jest wysuniętą bazą operacyjną brygady pancernej z siedzibą w Czerwonym Borze (Podlaskie). Podkreślił, że operacyjnie zależało im na tym, aby batalion z sąsiednimi jednostkami 18. Dywizji Zmechanizowanej “tworzył barierę w przypadku agresywnego zachowania potencjalnego przeciwnika, jakim jest Federacja Rosyjska i Białoruś”. Iwanowski wymienił, że podstawowym sprzętem tej jednostki będą czołgi K2 i BWP “Borsuk”, a także armatohaubice K9.

otwarcie jednostka czartajew

Generał Iwanowski powiedział, że w powstanie w tym miejscu jednostki wojskowej ważnym czynnikiem był ten społeczno-ekonomiczny. Wymienił, że chodzi o możliwość rekrutacji do wojska osób mieszkających na tym terenie, dostępność do rynku pracy i warunki socjalne. Podkreślił, że na tym skorzystają rodziny żołnierzy. Wyraził też nadzieję, że na obecności wojska skorzysta też lokalna społeczność, która ma możliwość pracy w wojsku, ale to też okazja do rozwoju małych biznesów. Zachęcał też do służby wojskowej w jednostce Czartajewie.

inf i fot. podlasie24.pl., Radio Białystok, PAP

otwarcie jednostka czartajew

otwarcie jednostka czartajew

otwarcie jednostka czartajew

otwarcie jednostka czartajew

otwarcie jednostka czartajew