Dotacja na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Milejczycach

kolaż zdjęć umowa Dotacja na prace konserwatorskie w kościele

Starosta Marek Bobel podpisał umowę z księdzem Jarosławem Rosłonem Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Milejczycach, która umożliwia przekazanie dotacji w wysokości 150 tysięcy złotych na wykonanie jeszcze w tym roku prac konserwatorsko – restauratorskich w kościele zabytkowym w Milejczycach. Pieniądze na ten cel pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i budżetu Powiatu Siemiatyckiego.

kolaż zdjęć podpisanie umowy na dotację dla parafii w milejczycach

Zakres prac w zabytkowym kościele w Milejczycach obejmie:

– wymianę instalacji elektrycznych silnoprądowych: wewnątrz tj. m.in. instalacja oświetlenia, audio-video, audio, uziemiająca, połączeń wyrównawczych, gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia oraz na zewnątrz tj. od pkt ZK-POŻ do budynku kościoła instalacje elektroenergetyczna niskiego napięcia;

– wymiana instalacji elektrycznych niskoprądowych: instalacja oświetlenia awaryjnego, instalacja CCTV (system monitoringu), instalacja SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu), system sygnalizacji pożaru.

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Milejczycach to jeden z nielicznych zachowanych do dziś w województwie podlaskim drewnianych kościołów pochodzących z 1. połowy XVIII wieku z cennym barokowym wyposażeniem. Kościół w Milejczycach nawiązuje swą architekturą i rozplanowaniem wnętrza do bezwieżowych murowanych kościołów barokowych.