Kolejna umowa na przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy Nurzec Stacja podpisana!

podpisanie umowy na przebudowę drogi na terenie gminy nurzec stacja

W siemiatyckim starostwie dyrektor PZD Siemiatycze Jerzy Czapiuk w obecności Starosty Marka Bobla podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym „Maksbud” z Bielska Podlaskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1771B i 1717B na terenie gminy Nurzec Stacja”, o łącznej długości blisko 1 km. Wartość inwestycji to ponad 2 miliony 215 tys. złotych. Zadanie w 95% finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Nurzec Stacja.

podpisanie umowy na przebudowę drogi na terenie gminy nurzec stacja

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1771B i 1717B od skrzyżowania drogi powiatowej 1771B z drogą powiatową 1762B w kierunku miejscowości Borysowszczyzna o łącznej długości około 0,645 km. Odcinek drogi powiatowej nr 1771B objęty inwestycją przebiega przez tereny zalesione. Posiada nawierzchnię bitumiczną na długości około 0,345km. Istniejąca nawierzchnia odcinka drogi powiatowej nr 1771B jest w złym stanie technicznym, występują liczne ubytki oraz nierówności istniejącej nawierzchni, zawyżone przerośnięte darnią pobocza, uniemożliwiające prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z jezdni. Przebudowa będzie polegać na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej o szer. 6 m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

umowa na przebudowę drogi Natomiast odcinek drogi powiatowej nr 1717B objęty inwestycją, przebiega przez tereny zalesione. Posiada nawierzchnię żwirową na długości około 300 metrów. Niestety istniejąca nawierzchnia odcinka 1717B jest w złym stanie technicznym. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej o szer. 6 m oznakowania pionowego i poziomego, miejsc postojowych. Odcinki dróg powiatowych nr 1717B i 1771B stanowią cześć ciągów drogowych łączących się z drogami wojewódzkimi nr 658 i 640. Zgodnie z umową wszystkie prace budowlane mają się zakończyć w ciągu 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

mapa drogi do przebudowy