Rusza przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna)

podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej

Dziś w siemiatyckim starostwie dyrektor PZD Siemiatycze Jerzy Czapiuk w obecności Starosty Marka Bobla podpisał umowę z firmą Strabag z Pruszkowa na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna)”. Wartość inwestycji to ponad 2 miliony 400 tys. złotych. Zadanie w 95% finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Nurzec Stacja.

podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1762B, na odcinku od drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna) w kierunku miejscowości Grabarka o łącznej długości około 1,2 km. Aktualnie droga posiada nawierzchnię żwirową, która jest w złym stanie technicznym. Przebudowa polegać będzie na wyprofilowaniu i wzmocnieniu istniejącej podbudowy oraz wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m, remoncie poboczy, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Droga powiatowa nr 1762B stanowi ciąg drogowy łączący się z droga wojewódzką nr 658. Zgodnie z umową wszystkie prace budowlane mają się zakończyć w ciągu 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej

umowa na przebudowę drogi powiatowej