Powiat inwestuje w strażaków – działka pod rozbudowę siemiatyckiej komendy

Dziś doszło do finalizacji zakupu nieruchomości o powierzchni blisko 12 arów przy ul. Świętojańskiej 38 w Siemiatyczach. Docelowo działka nabyta na rzecz Skarbu Państwa zostanie przekazana w trwały zarząd Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. Nabycie nieruchomości na powiększenie siemiatyckiej komendy i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Siemiatycz oraz całego powiatu jest możliwa dzięki skutecznym staraniom Starosty Marka Bobla. Zakup był możliwy bez konieczności angażowania pieniędzy z budżetu powiatu, a jedynie z wykorzystaniem środków finansowych z budżetu państwa.

rozbudowa straży nabycie działki

Nabycie nieruchomości pozwoli na powstanie dodatkowego wyjazdu dla wozów strażackich (na ul. Świętojańską), a tym samym skrócenie czasu dotarcia służb ratowniczych do miejsca zdarzenia. Takie rozwiązanie wpłynie na poprawę funkcjonowania straży pożarnej w Siemiatyczach i większe bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Na działce powstanie utwardzony plac manewrowy, a w przyszłości między innymi boksy garażowe, które pozwolą na magazynowanie nowoczesnego strażackiego sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

rozbudowa straży nabycie działki

– Dziękuję Minister Finansów Magdalenie Rzeczkowskiej i Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu za przychylność i pomoc w zakupie tego terenu podkreśla Starosta Siemiatycki Marek Bobel. – Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu siemiatyckiego traktujemy piorytetowo. Pozyskana nieruchomość umożliwi dalszą rozbudowę siemiatyckiej komendy powiatowej państwowej straży pożarnej. Naszym strażakom dziękuję za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie i ofiarną służbę.

rozbudowa straży nabycie działki

Obecnie na pozyskanej działce znajduje się opuszczony budynek, który od wielu lat oszpeca miejsce, które powinno być wizytówką miasta. Teraz będzie możliwość jego rozbiórki oraz uporządkowania całego terenu.

rozbudowa straży nabycie działki

rozbudowa straży nabycie działki

rozbudowa straży nabycie działki