„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1771B i 1717B na terenie gminy Nurzec-Stacja”

przebudowa odcinków dróg powiatowych nurzec stacja

przebudowa odcinków dróg powiatowych nurzec stacja

Powiat Siemiatycki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja szósta – PGR: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1771B i 1717B na terenie gminy Nurzec-Stacja” dofinansowane ze środków Programu.

Całkowita wartość inwestycji: 2 215 599,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł

Długość odcinków : 1771B- 0,345 km i 1717B-0,300 km

Budowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy wszystkich użytkowników przedmiotowej drogi oraz zapewnić pożądany stan nawierzchni jezdni. Poprawiony zostanie stan techniczny dróg poprzez wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni.

W zakres prac budowalnych wchodzi:

Wykonanie robót ziemnych,

Wyprofilowanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni jezdni

z mieszanki mineralno-bitumicznej,

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183.

Podpisanie umowy: 27.11.2023 r.

Termin realizacji zadania: 27.06.2024 r.