„Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna)”

ablica polski ład borysowszczyzna

ablica polski ład borysowszczyzna

Powiat Siemiatycki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja szósta – PGR: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna)” dofinansowane ze środków Programu.

Całkowita wartość inwestycji: 2 400 228,32 zł

Kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł

Długość odcinka : 1,2km

Budowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy wszystkich użytkowników przedmiotowej drogi oraz zapewnić pożądany stan nawierzchni jezdni. Poprawiony zostanie stan techniczny dróg poprzez wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni.

W zakres prac budowlanych wchodzi:

Wykonanie robót ziemnych,

Wyprofilowanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni jezdni

z mieszanki mineralno-bitumicznej,

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawca robót budowlanych: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Podpisanie umowy: 27.12.2023 r.

Termin realizacji zadania: 27.06.2024 r.