Zagospodarowanie terenu przed starostwem – rabaty kwiatowe, krzewy, żywopłoty, ławki…

kolaż zdjęć zagospodarowanie starostwo

Wkrótce ruszą prace związane z zagospodarowaniem terenu przed siemiatyckim starostwem. W ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej wokół Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” zostaną wykonane nasadzenia na terenie dawnego parku pałacowego Anny Jabłonowskiej – powstaną nowe ścieżki i rabaty kwiatowe, posadzone będą krzewy iglaste i liściaste, nowe żywopłoty i trawy ozdobne. Zmieni się zagospodarowanie wokół pomnika Tadeusza Kościuszki i Obelisku Niepodległościowego z popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dodatkowo pojawią się elementy małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – tablice informacyjne, ławki, stojaki rowerowe, estetyczne kosze na śmieci itd. Zostaną ułożone nowe alejki z kostki brukowej prowadzące do elementów infrastruktury oraz nasadzeń oraz nowe alejki o nawierzchni szutrowej. Wykonawcą prac na zlecenie powiatu będzie spółka „Walvi” z siedzibą w Romanówce. Zgodnie z umową prace muszą być zakończone do końca maja 2024 roku.

kolaż zdjęć zmiana zagospodarowania starostwo siemiatycze

Koszt inwestycji to ponad 350 tys. złotych. Zadanie jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki otoczenia budynku starostwa oraz walorów krajobrazowych i historycznych centralnej części miasta. Ponadto realizacja projektu wpłynie na zwiększenie różnorodności biologicznej terenów zielonych w Siemiatyczach.