Dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na wsparcie Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Czartajewie i Siemiatyczach

INFORMACJA ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA

informacja dotacja oddziały przygotowania wojskowego


Dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na wsparcie Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Technikum Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie i w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Siemiatyczach.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) zwane dalej „pakietem ubiorczym ucznia OPW” oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024 (zestawienie wyposażenia specjalistycznego zwane dalej „pakietem szkoleniowym OPW”.

Wysokość otrzymanej dotacji – 128 320,00 złotych, co stanowi 80% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania w tym :

  1. Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. W St. Reymonta w Czartajewie – wysokość dofinansowania zakupu pakietu ubiorczego OPW – 34 800,00 zł.
  2. Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Zespole Szkół w Siemiatyczach – wysokość dofinansowania zakupu pakietu szkoleniowego OPW – 68 000,00 zł. + wysokość dofinansowania zakupu pakietu ubiorczego OPW – 25 520,00 zł.

Wkład własny – 32 080,00 złotych, co stanowi 20% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania w tym :

  1. Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. W St. Reymonta w Czartajewie – zakup pakietu ubiorczego OPW – 8 700,00 zł.
  2. Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Zespole Szkół w Siemiatyczach – zakup pakietu szkoleniowego OPW – 17 000,00 zł. + zakup pakietu ubiorczego OPW – 6 380,00 zł.

Wartość całego zadania wynosi – 160 400,00 złotych.

Celem programu jest kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży, kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych,
przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych państwa.

Zakup pakietu ubiorczego dla każdego ucznia OPW oraz specjalistycznego wyposażenia dla OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024 realizowany jest z dotacji Ministra Obrony Narodowej.