Barokowa kapliczka w Miłkowicach Maćkach odrestaurowana

Zakończyła się realizacja pierwszego zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na terenie Powiatu Siemiatyckiego. Jego efektem jest odnowiona osiemnastowieczna kapliczka słupowa zlokalizowana na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach Maćkach. Restauracja zabytkowej kapliczki jest pierwszym z trzech zadań wyłonionych do realizacji w ramach ogłoszonego w styczniu 2023r. przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego konkursu na przyznanie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz środków z budżetu Powiatu Siemiatyckiego.

Kapliczka  w stylu barokowym pochodzi z I połowy XVIIIw. Ma konstrukcję słupową, czworoboczną na rzucie prostokąta, trójkondygnacjowa, nakryta daszkiem namiotowym, murowana z cegły i tynkowana. W górnej części mieści figurkę Matki Bożej. Do czasów obecnych na Podlasiu zachowały się pojedyncze egzemplarze podobnych kapliczek.

 

W ramach wykonano m.in.: osuszenie murów, wykonanie blokady hydrofobowej oraz renowację elementów zewnętrznych kapliczki: usunięcie tynków, uzupełnień, dezynfekcję preparatem biobójczym, usunięcie zniszczonych fug, uzupełnienie ubytków, uzupełnienie tynków i i odtworzenie profili przy zastosowaniu tradycyjnych sztukatorskich robót ciągnionych.

 

Zadanie pn. „Ostatni etap prac restauratorskich przy kapliczce słupowej (XVIIIw.) na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach-Maćkach” zostało dofinansowane kwotą 24 300zł (98% z RPOZ, 2% z budżetu Powiatu Siemiatyckiego). Beneficjentem środków była Fundacja Imienia Własnego z siedzibą w Warszawie.

 

STAN   PRZED   RENOWACJĄ