Spółka “Domost” wybrana do budowy mostu przez Bug w Grannem

wizualizacja most granne

Spółka „Domost” z Małkini Górnej została wybrana do realizacji zamówienia dotyczącego “Budowy przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne”. Spółka została wybrana w ramach przetargu ogłoszonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach. Oferta wykonawcy opiewa na kwotę 99 milionów 740 tys. złotych. Oferta z najniższą ceną (87,6 mln zł), złożona przez spółę “Strabag” z Pruszkowa, po dokonanej analizie została odrzucona. Zanim ostatecznie zostanie potwierdzony wybór wykonawcy, pozostali oferenci mogą jeszcze składać odwołania od wyniku postępowania.

wizualizacja most granne

Docelowo nowa przeprawa przez rzekę Bug w Grannem połączy gminy Perlejewo i Jabłonna Lacka, powiaty siemiatycki i sokołowski, a tym samym województwo podlaskie i mazowieckie. Nowa przeprawa mostowa będzie miała długość 412 metrów i szerokość od 13,7 do 17,74 m. Dodatkowo powstaną drogi dojazdowe do mostu zarówno po stronie powiatu siemiatyckiego (blisko 300 metrów) jak i powiatu sokołowskiego (1,8 km).

Inwestycję przy wsparciu w kwocie blisko 121 mln zł rządowego programu „Mosty dla regionów” realizuje wspólnie sześć samorządów: województwa podlaskie i mazowieckie, powiaty siemiatycki i sokołowski oraz gminy Perlejewo i Jabłonna lacka. Liderem projektu jest powiat siemiatycki. Po podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 2 lata na jej realizację.