Parafia prawosławna w Rogawce ze wsparciem powiatu. Otrzyma dofinansowanie na remont cerkwi

Dzięki staraniom Powiatu Siemiatyckiego Parafia Prawosławna pw. Cudownego Zbawiciela w Rogawce otrzyma ponad 124 tysiące złotych na przeprowadzenie remontu zabytkowej drewnianej cerkwi. W ramach przyznanej dotacji parafia wykona między innymi: remont szalówki zewnętrznej, konserwację pokrycia dachowego, remont podmurówki, remont schodów przed wejściem do cerkwi oraz przeprowadzi prace związane z zabezpieczeniem konstrukcji poddasza cerkwi. Pieniądze na ten cel pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i budżetu Powiatu Siemiatyckiego.

Cieszę się, że dzięki środkom finansowym powiatu i z budżetu państwa zostaną przeprowadzone prace remontowe w zabytkowej cerkwi w Rogawce – mówi Starosta Siemiatycki Marek Bobel. – To ważne przedsięwzięcie nie tylko dla wiernych, dla których świątynia jest pomostem duchowości, ale i turystów, którzy odwiedzają prawosławne świątynie w naszym powiecie, aby wzbogacić się kulturą i duchowością wschodnią.

cerkiew w rogawce

Cerkiew w Rogawce została zbudowana przez wiejskiego cieślę w 1858 r z fundacji Szymona Szuma, mieszkańca Rogawki. Kaplicę wzniesiono na wczesnośredniowiecznym cmentarzu z XII wieku z zachowanymi grobami w kamiennej obstawie. W 1914 r. wnuk Szymona Szuma – Jan Szum, dostarczył z własnego lasu drewno na oszalowanie cerkwi, a mieszkańcy Rogawki, Cecel, Klukowa i Krupic zebrali pieniądze na zapłatę dla majstra – Osipa Kołodziejczuka, mieszkańca Rogawki. Obie wojny światowe nie spowodowały zniszczeń cerkwi. W latach 1922 – 1939 opiekunem świątyni był wnuk fundatora cerkwi – Jan Szum, a w czasie II wojny światowej obowiązki te pełnił najstarszy prawnuk – Aleksander Szum. Aż do roku 1956 starostą był Antoni Kalinowski, zaś w latach 1966 – 1972 Włodzimierz Olszewski. Od roku 1973 opiekę sprawuje ponownie prawnuk fundatora -Aleksander Szum. Od roku 1996 w Rogawce istnieje samodzielna parafia prawosławna – przedtem cerkiew była kaplicą filialną parafii prawosławnej w Siemiatyczach.