Są pieniądze na remont elewacji zabytkowego kościoła w Milejczycach

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Milejczycach dzięki staraniom powiatu siemiatyckiego otrzyma dotację w wysokości pół miliona złotych na remont elewacji w zabytkowym drewnianym kościele. Pieniądze na ten cel pochodzą z drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz budżetu Powiatu Siemiatyckiego. Prace konserwatorsko – restauratorskie będą prowadzone w tym roku.

Cieszymy się, że możemy dołożyć kolejną cegiełkę do remontów zabytkowych obiektów sakralnych na terenie powiatu siemiatyckiego mówi Starosta Siemiatycki Marek Bobel. – Wspomagamy dotacją remont zabytkowego kościoła w Milejczycach. Zabytki to spuścizna, o którą musimy dbać w sposób szczególny. Wiele z nich ma charakter sakralny – kościoły, kapliczki przydrożne, stare plebanie itd. Takie zabytki kształtują piękno naszych miejscowości, są miejscem modlitwy, ale i aktywności społecznej, kulturalnej różnych grup działających przy wielu parafiach.

grafika kościół w milejczycach

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Milejczycach to jeden z nielicznych zachowanych do dziś w województwie podlaskim drewnianych kościołów pochodzących z 1. połowy XVIII wieku z cennym barokowym wyposażeniem.

Substancję kościoła stanowią elementy pochodzące z różnych okresów. Zasadniczo jednak obiekt zachował niezmienioną bryłę oraz plan. Stanowi przykład jednonawowego kościoła, powstałego na rzucie prostokąta z wyodrębnionym, węższym prezbiterium zamkniętym prosto. Jego wnętrze posiada cechy stylowe baroku, widoczne zarówno w rozwiązaniu architektonicznym, jak i w wyposażeniu.

Zakres prac obejmie w szczególności:

– roboty rozbiórkowe, w tym m.in.: rozebranie obicia ścian drewnianych z szalówki, desek okapowych pośredniej i cokołowej, desek osłaniających podwalinę i podbitki; rozebranie lamówek dookoła okien i drzwi; rozebranie rusztu drewnianego pod pokryciem ścian z szalówki;

– roboty remontowe i przygotowawcze, w tym m.in.: oczyszczanie ścian z bala po rozebraniu szalówki, oczyszczanie i usunięcie starej farby ze słupków daszku przy użyciu szczotek; ręczne cyklinowanie i szlifowanie przed malowaniem; uzupełnienie ubytków drewna lub naprawa zniszczonych w ścianach z bala; dwukrotne odgrzybianie ścian; dwukrotna impregnacja grzybobójcza; impregnacja szalówki;

– okładzina ścian z szalówki, w tym m.in.: montaż rusztu na konstrukcji drewnianej; izolacja z folii; wiatroizolacja na ścianach zewnętrznych; obłożenie ścian szalówką modrzewiową drewnem impregnowanym przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie; wykonanie podbitki i podbitki daszku; montaż deski modrzewiowej okapowej; montaż lamówek dokoła okien i drzwi; malowanie i impregnowanie szalówki;

– zdemontowanie i ponowne położenie orynnowania oraz instalacji odgromowej.