Rozpoczynamy kolejny etap przebudowy ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach – od ronda do mleczarni!

grafika kolejny etap przebudowy ulicy kosciuszki w siemiatyczach

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego przystępuje do realizacji kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1783B ul. Tadeusza Kościuszki w Siemiatyczach tj. od Ronda Solidarności do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Armii Krajowej. W bieżącym roku planowane jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji techniczno-budowlanej, której koszt wyniesie 300 000 zł. Zarząd Powiatu Siemiatyckiego proponuje wspólne z Miastem Siemiatycze finansowanie przygotowania tych dokumentów tj. po 150 000 zł. przez oba samorządy.

Dzięki współpracy i partycypowaniu przez gminy w kosztach inwestycji w powiecie od lat osiągano efekty na płaszczyźnie poprawy infrastruktury drogowej. Na terenie Miasta Siemiatycze inwestycje na drogach powiatowych nie zawsze znalazły dofinansowanie w budżecie miasta, czego przykładem jest np. I etap przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki (koszt inwestycji: 10 147 126,94 zł), jak również remont drogi powiatowej Siemiatycze – Siemiatycze Stacja (koszt inwestycji: 4 627 530 zł).

Mimo to, mając na względzie dobro mieszkańców i poprawę warunków ich życia, Zarząd Powiatu podejmował się ich realizacji bez udziału środków z budżetu Miasta Siemiatycze.

Na części ulicy Tadeusza Kościuszki w Siemiatyczach Powiat Siemiatycki aktualnie realizuje I etap jej przebudowy. Już dziś konieczne jest podjęcie działań skierowanych na rozpoczęcie przebudowy drogi na pozostałym odcinku tej ulicy. Liczę, że Zarząd Powiatu Siemiatyckiego wspólnie z Burmistrzem Miasta Siemiatycze, przystąpi do realizacji II etapu przebudowy tej ulicy, której oczekują zarówno mieszkańcy Siemiatycz jak też odwiedzający miasto.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta Siemiatycze o podjęcie w możliwie krótkim czasie decyzji o wspólnym finansowaniu zadania, co pozwoli na przygotowanie stosownego porozumienia, a w niedalekiej przyszłości realizację inwestycji a tym samym dalszą poprawę infrastruktury drogowej w mieście. Osiągnięcie tego ważnego dla mieszkańców miasta celu będzie możliwe przy podejmowaniu współpracy i wspólnym finansowaniu inwestycji drogowych, jak ma to miejsce na terenie  innych gmin powiatu.

STAROSTA SIEMIATYCKI – MAREK BOBEL