Rusza przebudowa dróg powiatowych Siemiatycze – Rogawka – Korzeniówka oraz we wsi Czaje!

droga rogawka korzeniówka umowa podpisanie

Zostały podpisane umowy z wykonawcą na przebudowę i remont kolejnych odcinków dróg powiatowych. Przedmiotem inwestycji stały się dwie drogi powiatowe: nr 1729B Siemiatycze – Rogawka – Korzeniówka na odcinku granica Gminy Siemiatycze – do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 692 Drohiczyn – Dziadkowice oraz nr 1698B w miejscowości Czaje. Wykonawcą obu inwestycji będzie P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej.W ramach remontu drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycze – Rogawka – Korzeniówka na odcinku granica Gminy Siemiatycze – do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 692 Drohiczyn – Dziadkowice, na odcinku drogi o długości 6,8 km będzie położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Dodatkowo w Rogawce gruntownego remontu doczeka się istniejący chodnik i zjazdy na posesje – stare płytki chodnikowe zastąpi nowa kostka brukowa. Wykonanie remontu  kosztować będzie 7 milionów 489 tys. złotych. Inwestycja będzie finansowana w 80% z pieniędzy Powiatu Siemiatyckiego, pozyskanej przez powiat dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w 20% przez Gminę Siemiatycze. Remont drogi ze względu na duży zakres robót będzie realizowany w cyklu dwuletnim.

W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na odcinkach o łącznej długości ponad 600 metrów, nowej nawierzchni zjazdów oraz wymianę podbudowy pod zjazdami Koszt robót wynosi ponad 1 milion 290tys. złotych. Inwestycja w 60% zostanie sfinansowana z pozyskanej przez Powiat Siemiatycki dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (774 tys. zł) oraz w pozostałej części solidarnie z Budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Grodzisk (po 258 tys. zł). Inwestycja zostanie zakończona w 2024 roku.

droga rogawka korzeniówka umowa