Wkrótce wielkie asfaltowanie dróg w powiecie. Inwestycje za blisko 33 miliony złotych!

grafika inwestycje drogowe w powiecie

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach wybrał firmy do realizacji 7 tegorocznych zadań inwestycyjnych związanych z remontami i przebudową dróg powiatowych. Wielkie asfaltowanie będzie będzie dotyczyło dróg powiatowych o łącznej długości ponad 33 kilometrów. Na ten cel zostanie wydatkowana rekordowa kwota blisko 33 milionów złotych. Powiatowe inwestycje będą prowadzone na terenie gmin: Drohiczyn, Siemiatycze, Grodzisk, Milejczyce, Mielnik, Nurzec Stacja. O szczegółach dotyczących realizacji poszczególnych projektów będziemy informować na bieżąco w kolejnych informacjach. Wykonawcy będą starali się tak prowadzić swoje prace drogowe, aby były one jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Wybrano firmy do realizacji następujących zadań:

  • Remont drogi powiatowej nr 1781B Mielnik- Sutno- Niemirów”

  • Remont dróg powiatowych: nr 1766B ul. Parkowa w Milejczycach, nr 1774B Milejczyce- Miedwieżyki”

  • Remont odcinków drogi powiatowej nr 1769B Tokary- Klukowicze; od rzeki Pulwa do granicy powiatu”

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna)”

  • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje”

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice- Ostrożany”

  • Remont drogi powiatowej na 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze – DW nr 692″