Powiat inwestuje – droga Siemiatycze – Rogawka – Korzeniówka zmieni się nie do poznania!

grafika remont drogi siemiatycze riogawka

W tym roku rozpoczną się intensywne prace związane z remontem drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycze – Rogawka – Korzeniówka na odcinku granica Gminy Siemiatycze – do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 692 Drohiczyn – Dziadkowice. Na odcinku drogi o długości 6,8 km będzie położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Dodatkowo w Rogawce gruntownego remontu doczeka się istniejący chodnik i zjazdy na posesje – stare płytki chodnikowe zastąpi nowa kostka brukowa. W ogłoszonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach przetargu najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wikrusz” Adam Wiktowski z Miedznej, które zaoferowało wykonanie remontu za kwotę 7 milionów 489 tys. złotych. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi na początku lutego. Inwestycja będzie finansowana w 80% z pieniędzy Powiatu Siemiatyckiego, pozyskanej przez powiat dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w 20% przez Gminę Siemiatycze. Remont drogi ze względu na duży zakres robót będzie realizowany w cyklu dwuletnim.

Generalna realizacja inwestycji obejmuje między innymi wykonanie prac:

– usunięcie darni z istniejących poboczy,

– remont istniejących przepustów pod drogą: ø 40 cm wraz z remontem studzienek ściekowych na przepuście, 3 szt. ø 60 cm, 3 szt. ø 80 cm, ø 100 cm – wraz z naprawą umocnień wlotów i wylotów, bez zmiany rzędnych posadowienia oraz średnic rur,

– remont oraz ustawienie nowych krawężników betonowych ulicznych,

– remont i ustawienie obrzeży betonowych chodnikowych,

– remont oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej,

– remont podbudowy żwirowej pod wykruszonymi krawędziami istniejącej jezdni, przy użyciu kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

– remont istniejącej nawierzchni i bitumicznej poprzez wyrównanie do właściwego profilu poprzecznego mieszanką mineralno – bitumiczną i wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej,

– remont poboczy żwirowych poprzez wyrównanie kruszywem stabilizowanym mechanicznie.