Zrealizujemy kolejną inwestycję – ul. Parkowa w Milejczycach i remont trasy Milejczyce – Miedwieżyki!

grafika remont drogi powiatowej milejczyce miedwieżyki

Już dawano Powiat Siemiatycki nie realizował w jednym czasie tak wielu inwestycji drogowych ważnych dla mieszkańców. Dzięki operatywności Starosty Marka Bobla na horyzoncie do wykonania jest kolejne przedsięwzięcie, czyli remont dróg powiatowych: nr 1766B ul. Parkowa w Milejczycach i nr 1774B Milejczyce- Miedwieżyki! W ramach realizacji inwestycji mieszkańcy Gminy Milejczyce, Powiatu Siemiatyckiego i turyści jeszcze w tym roku pojadą nowym asfaltem z Milejczyc przez Rogacze do Miedwieżyk. Podczas robót drogowych wykonawca położy ponad 8,5 km nowej nawierzchni asfaltowej (na 6 różnej długości odcinkach). Inwestycją objęta jest cała ulica Parkowa w Milejczycach (od ronda) do końca miejscowości. Następnie nowym asfaltem na drodze powiatowej pomkniemy z Milejczyc do Rogacz i Miedwieżyk.

W ogłoszonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach przetargu najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Maksbud” z Bielska Podlaskiego, które zaoferowało wykonanie całości prac za kwotę 7 milionów 994 tys. złotych. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w lutym.

Inwestycja będzie finansowana z pieniędzy Powiatu Siemiatyckiego oraz pozyskanego przez powiat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

grafika remont drogi milejczyce miedwieżyki