Na trasie Tokary – Klukowicze poleje się asfalt!

grafika remont drogi tokary - klukowicze

Rozpoczynamy kolejną inwestycję drogową w powiecie siemiatyckim. Znany jest już wykonawca do realizacja zdania pod nazwą „Remont odcinków drogi powiatowej nr 1769B Tokary – Klukowicze (od rzeki Pulwa do granicy powiatu)”. Podczas robót drogowych wykonawca położy 4,7 km nowej nawierzchni asfaltowej (na dwóch odcinkach o różnej długości). O rządowe pieniądze na realizację inwestycji zabiegał Starosta Marek Bobel.

W ogłoszonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach przetargu najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Maksbud” z Bielska Podlaskiego, które zaoferowało wykonanie całości prac za kwotę 4 miliony 428 tys. złotych. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w lutym. Inwestycja będzie finansowana z pieniędzy Powiatu Siemiatyckiego, pozyskanego przez powiat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i środków Gminy Nurzec Stacja.

grafika remont drogi tokary klukowicze