Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 571 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2024 roku w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Uchwała Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy