Pierwszy krok do powstania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Siemiatyczach

konferencja oddział sor

Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę, by w siemiatyckim szpitalu został uruchomiony Szpitalny Oddział Ratunkowy. Starosta Marek Bobel i Dyrektor siemiatyckiego SP ZOZ-u Andrzej Szewczuk zabiegali o taką decyzję od jesieni ubiegłego roku. O pozytywnej decyzji ministerstwa w tej sprawie poinformował podczas konferencji w szpitalu Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski. Ten specjalistyczny oddział zgodnie z wnioskiem dyrekcji siemiatyckiej lecznicy, został wpisany do Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jest to pierwsze krok, który umożliwia podjęcie dalszych działań związanych z utworzeniem specjalistycznego oddziału.

konferencja na temat szpitalnego oddziału ratunkjowego

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna wyraziła zgodę na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Siemiatyczach. Jest to bardzo ważna wiadomość i informacja dla mieszkańców Siemiatycz i pobliskich miejscowości – mówił Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski. Chcemy by taki oddział rozpoczął swoją działalność w IV kwartale tego roku.

Dziękuję Ministerstwu Zdrowia oraz Panu Wojewodzie za pozytywną decyzję w sprawie naszego wniosku. Wyprzedzając decyzję ministerstwa opracowaliśmy już program funkcjonalno użytkowy związany z budową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Siemiatyczach – mówi Starosta Marek Bobel. W ciągu trzech miesięcy będzie gotowa pełna dokumentacja techniczna z związana z przebudową i dostosowaniem szpitalnych pomieszczeń. Szacunkowo potrzebujemy na realizację tej inwestycji ponad 22 miliony złotych. Liczę na to, że pojawią się konkretne środki krajowe oraz unijne, dzięki którym inwestycją będzie mogła być zrealizowana. Jak tylko pojawią się takie pieniądze to niezwłocznie złożymy gotowy projekt o dofinansowanie inwestycji. Z dyrekcją szpitala deklarujemy pełną współpracę z władzami wojewódzkimi. Wierzę, że Pan Wojewoda będzie wspierał powiat siemiatycki w pozyskaniu środków na ten cel. Należy sobie zdawać sprawę iż musimy nowy oddział wyposażyć w nowoczesny sprzęt oraz zapewnić odpowiednią kadrę medyczną. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Siemiatyczach jest kolejną inwestycją, którą realizujemy dla dobra mieszkańców powiatu siemiatyckiego.

konferencja oddział sor