Rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją terenu przed starostwem

zagospodarowanie terenu starostwo

Rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem terenu przed siemiatyckim starostwem. W ramach realizacji inwestycji zostaną wykonane nasadzenia na terenie dawnego parku pałacowego księżnej Anny Jabłonowskiej – powstaną nowe ścieżki i rabaty kwiatowe, posadzone będą krzewy iglaste i liściaste, nowe żywopłoty i trawy ozdobne. Zmieni się zagospodarowanie wokół pomnika Tadeusza Kościuszki i Obelisku Niepodległościowego.

zagospodarowanie terenu starostwo

Dodatkowo pojawią się elementy małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – tablice informacyjne, ławki, stojaki rowerowe, estetyczne kosze na śmieci itd. Zostaną ułożone nowe alejki z kostki brukowej prowadzące do elementów infrastruktury oraz nasadzeń oraz nowe alejki o nawierzchni szutrowej. Wykonawcą prac na zlecenie powiatu jest spółka „Walvi” z Romanówki.

wizualizacja terenu przed starostwem

zagospodarowanie terenu przed starostwem