Rekrutacja do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową

Rekrutacja do programu korekcyjno – edukacyjnego

dla osób stosujących przemoc domową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach informuje, iż prowadzi nabór do Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w powiecie siemiatyckim. Rekrutacja potrwa do zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników, min. 5 osób. O zakończeniu rekrutacji poinformujemy na stronie pcprsiemiatycze.pl.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc domową prowadzone są w celu:

 • zmiany przekonań odbiorców programu dotyczących stosowania przemocy domowej;

 • powstrzymania osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy;

 • rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia, w tym bardziej efektywnego radzenia sobie z emocjami, w tym złością poczuciem krzywdy w sytuacjach trudnych;

 • zmniejszenia przez uczestników programu skali zachowań opartych na sile i przemocy;

 • wzrostu świadomości uczestników programu na temat zjawiska przemocy domowej i konsekwencji jej stosowania;

 • poszerzenia katalogu zachowań osób stosujących przemoc domową o zachowania alternatywne do krzywdzących w celu budowania relacji interpersonalnych opartych na poszanowaniu domowników i postawie partnerskiej;

 • kształtowania umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy domowej;

 • uznania przez osobę stosującą przemoc domową swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

 • uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Założenia organizacyjne programu:

 1. Zajęcia prowadzone będą w formie sesji grupowych oraz spotkań indywidualnych.
 2. Program obejmuje:
 • 2 spotkania indywidualne z każdym uczestnikiem po 60 min, w celu dokonania wstępnego rozpoznania diagnostycznego osoby przyjętej do programu, podpisania kontraktu oraz dokonania diagnozy pogłębionej uczestnika programu.

 • spotkania grupowe- minimum 40 godzin zajęć dydaktycznych (10 spotkań po 3 godziny zegarowe), w zależności od metody, zaproponowanej przez prowadzącego program, zakładających realizację standardów wynikających z rozporządzenia w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz. U. poz. 1163).

 1. Zakłada się realizację zajęć 1-2 razy w tygodniu (dopuszcza się wyjątek w sytuacji wystąpienia dni świątecznych/wolnych od pracy).

 2. Minimalna liczba uczestników wynosi 5 osób, natomiast maksymalna 15 osób.

Udział w programie poprzedza rozmowa kwalifikacyjna.

Udział w programie jest bezpłatny.

Chcesz zmienić swoje życie? Jeszcze nie wszystko stracone! Przyjdź i zapisz się do programu.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w programie korekcyjno- edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową zapraszamy do kontaktu

z Ewą Abramowicz-Peretko

pod nr tel. 517 215 760 lub 85 730 05 07 wew. 15.

plakat stop przemocy