Powiat Siemiatycki wśród najlepszych powiatów w Polsce!

Po raz kolejny jury Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Gmin organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze i najbardziej rozwojowe samorządy. Powiat Siemiatycki zajął 8. miejsce w Polsce w kategorii powiaty do 60 tys. mieszkańców! To ogromne wyróżnienie, zwłaszcza że ranking ZPP uchodzi za najbardziej obiektywne i prestiżowe zestawienie tego rodzaju w kraju. Ogólnopolski Ranking Powiatów i Miast na prawach powiatu to bezpłatny Ranking prowadzony przez Związek Powiatów Polskich od 2003 roku. Warto przypomnieć iż w ubiegłorocznym zestawieniu ZPP nasz powiat również zajął VIII miejsce w kraju.

To nasz wspólny sukces. Powiat to przede wszystkim wspólnota mieszkańców. Cieszę się, że możemy się sprawdzić na tle innych samorządów i jak się okazuje wypadamy w tym zestawieniu bardzo dobrze, to potwierdzenie, że obrane przez nas kierunki działań są właściwe – mówi Starosta Marek Bobel. – Jest to również motywacja do jeszcze większej i bardziej wytężonej pracy na rzecz społeczności powiatu siemiatyckiego, naszej lokalnej małej Ojczyzny.

Sukcesu i zajętego miejsca, Staroście Markowi Boblowi pogratulował prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka: Panie Starosto serdecznie gratuluję i równocześnie kieruję wyrazy głębokiego uznania dla osiągniętego przez państwa powiat rezultatu. Obecność w elitarnym gronie zwycięzców rankingu bezpośrednio świadczy o bardzo dużym zaangażowaniu na rzecz rozwoju JST, a także poprawy warunków i jakości życia wspólnoty mieszkańców zamieszkującej powiat siemiatycki (…)”

Oceniając samorządy, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w 7 grupach tematycznych takich jak:

1. Rozwój i fundusze.

2. Polityka społeczne i zdrowotna.

3. Edukacja, kultura i sport.

4. Samorząd na rzecz mieszkańców.

5. Działania krajowe i międzynarodowe.

6. Działania ekoenergetyczne i proekologiczne.

7. Działania promocyjne.

Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 13 marca br., podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, jakie zaplanowano w Karpaczu.