Budynek poklasztorny w Siemiatyczach będzie piękny jak przed wiekami

REMONT KLASZTORU W SIEMIATYCZACH

Postępują prace remontowe w budynku poklasztornym oo. Misjonarzy w Siemiatyczach. Na części dachu można już zauważyć nową dachówkę ceramiczną. Prowadzone są również intensywne prace w środku budynku. Siemiatycki zabytek został zbudowany w I poł. XVIII wieku. Wykonawcą prac jest firma MR Konserwacje sp. z o.o. z Warszawy.

REMONT KLASZTORU W SIEMIATYCZACH

Przeprowadzenie tak potężnego remontu jest możliwe dzięki blisko 3,5 milionowej dotacji, o którą zabiegał Starosta Marek Bobel wraz z Zarządem Powiatu Siemiatyckiego. W kosztach inwestycji partycypuje Powiat Siemiatycki (wsparcie kwotą 70 tys. zł) oraz ponad 1,2 mln złotych w ramach wkładu własnego dokłada parafia.

REMONT KLASZTORU W SIEMIATYCZACH

W ramach prac remontowo – konserwatorskich budynek poklasztorny zyska między innymi: nową elewację zewnętrzną i dach z dachówki ceramicznej, tynki wewnętrzne, posadzki, stolarkę okienną i drzwiową, izolację przeciwwodną fundamentów wymienione zostaną instalacje. Zabytkowy budynek to istna perełka architektoniczna w skali europejskiej. Prace remontowo – konserwatorskie zostaną zakończone w tym roku.

REMONT KLASZTORU W SIEMIATYCZACH

REMONT KLASZTORU W SIEMIATYCZACH

REMONT KLASZTORU W SIEMIATYCZACH

REMONT KLASZTORU W SIEMIATYCZACH

REMONT KLASZTORU W SIEMIATYCZACH

REMONT KLASZTORU W SIEMIATYCZACH

REMONT KLASZTORU W SIEMIATYCZACH