Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2024 R.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 183/1014/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r., następującym podmiotom w ramach otwartego konkursu ofert udziela się dotacji celowych:

1. Katolicki Klub Sportowy ,,Orzeł” Siemiatycze, ul. 3 Maja 2, 17-300 Siemiatycze, na zadanie „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci z powiatu siemiatyckiego – Wakacje z Orłem”, dotacja w wysokości: 5.000,00 zł,

2. Klub Sportowy „CRESA” Siemiatycze, ul. Słowiczyńska 58, 17-300 Siemiatycze na zadanie „Wakacje z CRESĄ !!!”, dotacja w wysokości 5.000,00 zł,

3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy ,,SPRINTER” Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29, 17 – 300 Siemiatycze, zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych i wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego”, dotacja w wysokości: 8.000,00 zł,

4. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach, Ogrodowa 2, 17–300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, licealnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego w 2024 roku”, dotacja w wysokości: 4.000,00 zł,

5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Czartajew, Długa 130, 17-300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego”,  dotacja w wysokości: 3.000,00 zł,

6. Stowarzyszenie SĘKALIK, ul. Andersa 3/19, 17-300 Siemiatycze, na zadanie „Powiatowy Turniej Bubble Football 2024”, dotacja w wysokości: 0,00 zł.

 

Z podmiotami, którym przyznano wsparcie zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Bobel