Oświadczenie Starosty Siemiatyckiego dotyczące sytuacji finansowej powiatu oraz realizowanych inwestycji w 2024 r.

grafika oświadczenie odnośnie budżetu

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Siemiatyckiego, miło mi poinformować, że Powiat Siemiatycki jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej.

Budżet na 2024 r. jest największy w historii. Do wydatkowania w tym roku zaplanowano niebagatelną kwotę 304 657 373,87 zł (słownie: trzysta cztery miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy).

Jeszcze 10 lat temu liczba ta była aż cztery raz mniejsza (2014 r. – 72 679 981,60 zł). Jednak nie ta kwota jest najważniejsza, ale to ile środków z budżetu powiatu przeznaczanych jest na inwestycje.

W 2014 r. planowane wydatki na inwestycje wynosiły 5 744 903,19 zł. Na inwestycje przeznaczono wówczas jedynie 7,9% budżetu.

Przez ostatnie lata członkowie Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, w składzie którego byli radni pochodzący z różnych ugrupowań politycznych, pracowali aby na inwestycje przeznaczać największą część środków finansowych w budżecie.

Efektem tej owocnej współpracy ponad podziałami politycznymi jest budżet powiatu na 2024 r. w którym na realizację zadań inwestycyjnych w tym m.in.: drogi, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, szkoły stanowi ok. 62% budżetu i jest to kwota 197 565 374,76 zł. Ponadto w 2024 r. na remonty dróg powiatowych wydatkowanych dodatkowo zostanie 41 272 911,47 zł.

Łączna kwota na inwestycje i remonty dróg powiatowych w tym roku wynosi: 238 838 286,23 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia trzy grosze). W sumie na wszystkie te zadania z budżetu powiatu na 2024 r. przeznaczonych zostało ponad 78% środków finansowych.

Najważniejszą kwestią w finansach Powiatu Siemiatyckiego jest fakt, że Powiat Siemiatycki na dzień dzisiejszy na realizację swoich planów nie zaciągnął kredytu. Natomiast aktualne zadłużenie powiatu stanowi zaledwie 1,75% (słownie: jeden i siedemdziesiąt pięć setnych procent) dochodów budżetu i wynosi 5 340 000,00 zł.

To historyczny moment dla nas – mieszkańców Powiatu Siemiatyckiego, bowiem przez ostatnie dwie kadencje Zarządowi Powiatu udało się osiągnąć to, co było niemożliwe dla ich poprzedników.

Z wyrazami szacunku

Starosta Siemiatycki

Marek Bobel


Wykaz inwestycji powiatu realizowanych w 2024 r.:

 • budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie,

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Grodzisk,

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach – Etap I-II,

 • rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk – Żerczyce,

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna),

 • przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1771B i 1717B na terenie gminy Nurzec-Stacja,

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna),

 • przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje,

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice-Ostrożany,

 • budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B,

 • poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bielskiej w Grodzisku – drogi powiatowej nr 1710B i 1712B,

 • budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B w miejscowości Perlejewo,

 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B na odcinku Perlejewo – Granne,

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka – Krupice,

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1782B Anusin – Olendry,

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka – Krupice,

 • przebudowa mostu JNI 30006274 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1726B w miejscowości Czartajew – opracowanie dokumentacji technicznej,

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku od drogi powiatowej nr 1710B (Makarki) do drogi gminnej nr 108811B – dokumentacja techniczna

 • przebudowa drogi powiatowej Nr 1762B na odcinku Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna) – dokumentacja techniczna,

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1768B na odcinku Wilanowo – Telatycze – dokumentacja techniczna,

 • przebudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Aleksandrowo – Biszewo – Malinowo – opracowanie dokumentacji technicznej,

 • opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej przebudowy drogi powiatowej nr 1766B na odcinku Wyczółki,

 • opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1727B ul. Mieszka I w Drohiczynie,

 • opracowanie dokumentacji technicznej – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Perlejewo – Moczydły Pszczółki – DW 690,

 • Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – etap II,

 • Scalenia gruntów obiektu Milejczyce i inne – etap II,

 • Scalenia gruntów obiektu Wierzchuca i inne – etap II,

 • Scalenia gruntów obiektu Osmola i inne – etap II,

 • Projekt „Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej wokół Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach”,

 • Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Siemiatyczach w ramach projektu „Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w ZS Siemiatycze”,

 • Budowa obiektów sportowych w Powiecie Siemiatyckim: 1) budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie; 2) przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni oraz budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół w Siemiatyczach,

 • opracowanie dokumentacji projektowej na budowę internatu przy Zespole Szkół w Siemiatyczach,

 • opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ZST w Czartajewie,

 • opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach,

 • zakup sprzętu IT w ramach projektu „Cyberbezpieczny Powiat Siemiatycki”

Wykaz remontów dróg powiatowych w 2024 r.:

 • remont drogi Siemiatycze – Siemiatycze Stacja

 • droga powiatowa nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze przez Rogawkę, Korzeniówkę do drogi wojewódzkiej nr 692,

 • droga powiatowa nr 1781B Mielnik – Sutno – Niemirów,

 • droga powiatowa nr 1766B ul. Parkowa w Milejczycach oraz nr 1774B Milejczyce – Miedwieżyki,

 • odcinki drogi powiatowej nr 1769B Tokary – Klukowicze oraz od rzeki Pulwa do granicy powiatu.