Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i tradycji narodowej rozstrzygnięty

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I   KULTUROWEJ W 2024 ROKU

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 183/1013/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2024 r., następującym podmiotom w ramach otwartego konkursu ofert udziela się dotacji celowych:

1. Stowarzyszenie ,,Podlaski Raj”, Osmola 109, 17-306 Dziadkowice, na zadanie „IV Siemiatycki Rajd Śladami Żołnierzy 5 i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”, dotacja w wysokości: 5.000,00 zł,

2. Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie”, ul. Leg. Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze, na zadanie ”Zakochani w podlaskiej ziemi… – 40-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Małe Podlasie”, dotacja w wysokości: 3.000,00 zł,

3. Stowarzyszenie „Ochotniczy Szwadron Kawalerii – Siemiatycze”, ul 11 listopada 44, 17-300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Ku pamięci poległych żołnierzy na ziemiach powiatu siemiatyckiego”, dotacja w wysokości: 7.000,00 zł.

Z podmiotami, którym przyznano wsparcie zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Bobel