Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze – DW nr 692

tablica informacyjna Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze - DW nr 692

tablica informacyjna Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze - DW nr 692

Powiat Siemiatycki: Realizacja zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze – DW nr 692” w ramach dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

kwota dofinansowania RFRD: 4 494 815,68 zł

całkowita wartość inwestycji: 7 491 359,48 zł

Przebudowa drogi o długości 6,8 km w tym:

Zakres opracowania obejmuje:

– usunięcie darni z istniejących poboczy,

– remont istniejących przepustów pod drogą: ø 40 cm wraz z remontem studzienek ściekowych na przepuście, 3 szt. ø 60 cm, 3 szt. ø 80 cm, ø 100 cm – wraz z naprawą umocnień wlotów i wylotów, bez zmiany rzędnych posadowienia oraz średnic rur,

– remont oraz ustawienie nowych krawężników betonowych ulicznych,

– remont i ustawienie obrzeży betonowych chodnikowych,

– remont oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej,

– remont podbudowy żwirowej pod wykruszonymi krawędziami istniejącej jezdni, przy użyciu

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

– remont istniejącej nawierzchni i bitumicznej poprzez wyrównanie do właściwego profilu

poprzecznego mieszanką mineralno – bitumiczną i wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki

mineralno – bitumicznej,

– remont poboczy żwirowych poprzez wyrównanie kruszywem stabilizowanym mechanicznie.

Wykonawca robót budowlanych: P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski , 07-106 Miedzna, ul. Kolonie 1a Podpisanie umowy: 30.01.2024 r.

Termin realizacji zadania: 30.09.2025 r.