Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice- Ostrożany

tablica informacyjna Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice- Ostrożany

tablica informacyjna Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice- Ostrożany

Powiat Siemiatycki: Realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice- Ostrożany” w ramach dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

kwota dofinansowania RFRD: 1 100 947,31 zł

całkowita wartość inwestycji: 1 835 158,19 zł

Przebudowa drogi o długości 1,228 km w tym:

Zakres opracowania obejmuje:

– przebudowę drogi polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, zjazdów i skrzyżowań z drogami bocznymi,

– odwodnienie jezdni (przebudowa przepustu pod koroną drogi, przebudowa i budowa przepustów pod zjazdami, odnowa rowów odwadniających),

– wykonanie stałej organizacji ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

Celem zadania jest zwiększenie parametrów technicznych nawierzchni jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, która zrealizowana zostanie poprzez wykonanie: nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, poboczy, zjazdów indywidualnych i publicznych, odwodnienia jezdni, budowę skrzyżowań z drogami bocznymi oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowym “Anna” Marek Tarasiuk, Klekotowo 3

Podpisanie umowy: 30.01.2024 r.

Termin realizacji zadania: 30.07.2024 r.