Dzień Samorządu Terytorialnego

dzień samorządu

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy wszystkim samorządowcom z terenu Powiatu Siemiatyckiego najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania za codzienną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Państwa zaangażowanie, poświęcenie oraz umiejętność podejmowania trudnych decyzji mają ogromny wpływ na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców naszego Powiatu.

Wasza działalność samorządowa zawsze jest blisko drugiego człowieka i ich codziennych problemów. To dzięki m.in. codziennej pracy Radnych, Wójtów, Burmistrzów możliwe jest zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej.

Dziękujemy za determinację w realizacji projektów, które przynoszą korzyści całej naszej społeczności, za starania o lepszą przyszłość oraz za tworzenie wyjątkowej wspólnoty, która opiera się na współpracy, zrozumieniu i wzajemnym szacunku.

Życzymy dalszych sukcesów w podejmowanych działaniach, wytrwałości w dążeniu do celów oraz satysfakcji z pełnionej służby. Niech każdy dzień przynosi Wam nowe wyzwania, które będą źródłem inspiracji i motywacji do dalszej pracy.

Starosta Siemiatycki Mariusz Piotr Cieślik

Wicestarosta Łukasz Zubik

wraz z Zarządem Powiatu Siemiatyckiego

dzień samorządu