Jest nowy Starosta i Zarząd Powiatu Siemiatyckiego

nowy skłąd zarządu powiatu siemiatyckiego

Ślubowanie radnych oraz wybór władz powiatu siemiatyckiego wypełniły porządek obrad I sesji Rady Powiatu Siemiatyckiego w kadencji 2024 – 2029. Sesja inaugurująca nową kadencję samorządu powiatowego miała bardzo uroczysty charakter. Rozpoczął ją radny senior Józef Daniluk. Akt ślubowania był szczególnym przeżyciem zwłaszcza dla osób, które po raz pierwszy sprawują mandat radnego.

Następnie wybrano nowego Przewodniczącego Rady Powiatu Siemiatyckiego, którym został radny Mariusz Pyzowski, a Wiceprzewodniczącym Rady został radny Mariusz Obrycki.

nowy przewodniczący rady powiatu siemiatyckiego i wiceprzewodniczący

Najważniejszym punktem sesji było wybranie nowego Starosty Siemiatyckiego, Wicestarosty Siemiatyckiego oraz członków Zarządu Powiatu Siemiatyckiego. Nowym Starostą Siemiatyckim został radny Mariusz Cieślik, a Wicestarostą Siemiatyckim radny Łukasz Zubik. W skład Zarządu Powiatu Siemiatyckiego zostali wybrani również radni: Sylwester Zgierun, Radosław Kondraciuk i Jan Żeruń.

nowy skłąd zarządu powiatu siemiatyckiego

Chciałbym w tej chwili podziękować za wybór radnym ale także wyborcom, którzy na mnie głosowali podczas wyborów samorządowych – mówił nowy Starosta Siemiatycki Mariusz Cieślik. – Deklaruje współpracę z całą Radą Powiatu Siemiatyckiego. – Będziemy rzetelnie pracować dla dobra wszystkich mieszkańców powiatu.

posiedzenie rady powiatu siemiatyckiego

Nowy skład Rady Powiatu Siemiatyckiego w kadencji 2024-2029: Radosław Kondraciuk, Joanna Gołubkiewicz, Mariusz Paweł Pyzowski., Jan Żeruń, Łukasz Zubik, Wiesława Sobieszuk, Mariusz Piotr Cieślik, Sylwester Zgierun, Mariusz Obrycki, Artur Borkułak, Wiesław Klepacki, Józef Daniluk, Bożena Teresa Bujno, Bogdan Klepacki, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz, Marek Bobel, Grzegorz Szumarski.

zarxząd powiatu siemiatyckiego