Zapraszamy do szkół ponadpodstawowych Powiatu Siemiatyckiego

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych ważnych decyzji edukacyjnych w życiu młodych ludzi, dlatego też jeśli kończysz właśnie szkołę podstawową i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej zapraszamy Cię do naszych szkół:

  • Zespół Szkół w Siemiatyczach (Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, Branżowa Szkoła I Stopnia. Rekrutacja do Oddziału Przygotowania Wojskowego).https://www.lo-siemiatycze.edu.pl/
  • Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie (technik: elektryk, mechanik, ekonomista, usług fryzjerskich, informatyk, urządzeń i systemów energii odnawialnej, architektury krajobrazu, handlowiec. Rekrutacja do Oddziału Przygotowania Wojskowego). Możliwość zamieszkania w internacie. https://www.zst.czartajew.pl/
  • Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach (technik: rolnik, logistyk, żywienia i usług gastronomicznych, organizacji turystyki, hotelarstwa, ochrony środowiska. Branżowa Szkoła I Stopnia). Możliwość zamieszkania w internacie. https://zsrostrozany.edupage.org
  • Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach (Szkoła Podstawowa Specjalna w Siemiatyczach, Szkoła Filialna przy ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich Szkoły Podstawowej Specjalnej w Siemiatyczach, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Siemiatyczach).https://zsssiemiatycze.edupage.org/

Drodzy Absolwenci szkoły prowadzone przez Powiat Siemiatycki oferują szeroki wachlarz kierunków, spośród których z pewnością każdy z Was wybierze coś dla siebie. Nasze szkoły zapewniają wysoki poziom edukacji i możliwości rozwoju zainteresowań. Tym z Was, którzy rozpoczną naukę w naszych szkołach oferujemy stale unowocześnianą i doposażaną bazę szkolną i sportową, zajęcia dodatkowe, możliwość zamieszkania w internacie w Czartajewie i Ostrożanach, udział w ciekawych projektach, w tym zagranicznych m.in. Erasmus+.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025.

rekrutacja powiat siemiatycki