Będzie nowy asfalt na drodze powiatowej z Drohiczyna do Miłkowic Maciek

podpisanie umowy przebudowa drogi

W Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach w obecności Starosty Mariusza Cieślika, Wicestarosty Łukasza Zubika, członka Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Sylwestra Zgieruna, Burmistrza Drohiczyna Wojciecha Borzyma została podpisana umowa na roboty budowlane pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach, a Przedsiębiorstwem Transportowo Usługowym “Anna” Marek Tarasiuk z Klekotowa. Umowa dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice-Maćki. Nowy asfalt zostanie położony na odcinku ponad 5 km. Koszt inwestycji to ponad 9,6 miliona złotych.

podpisanie umowy przebudowa drogi

Na ten cel Powiat Siemiatycki pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 60% kosztów inwestycji – kwota ponad 5 milionów 790 tys. zł. Pozostałe 40% udziału własnego w inwestycji solidarnie sfinansują Powiat Siemiatycki i Gmina Drohiczyn. Zgodnie z podpisaną umową – termin realizacji inwestycji ustalono do 17 września 2025 roku. W tym roku wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania 30% wartości kontraktu.

umowa przebudowa drogi