To był czas pełen wspomnień, radości i wzruszeń… za nami XII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Handlowego i Technikum w Siemiatyczach

zjazd absolwentów lo siemiatycze

W sobotę i niedzielę, 15-16 czerwca odbył się XII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Handlowego i Technikum w Siemiatyczach połączony z obchodami 80-lecia powstania LO im. KEN w Siemiatyczach. Opowieściom absolwentów nie było końca. Stare fotografie i kroniki szkolne przypomniały coś, co pozostanie na zawsze w pamięci. Niektórzy absolwenci nie widzieli się kilka, inni kilkanaście lat. Ale we wszystkich zjazd wyzwolił wyjątkowe wspomnienia z lat młodości.

zjazd absolwentów lo siemiatycze

Zanim jednak doszło do spotkań koleżanek i kolegów ze szkolnych ław, w swoich byłych klasach i szkolnych murach odbyło się nabożeństwo w siemiatyckiej cerkwi oraz msza święta w kościele, a później oficjalna uroczystość na sali gimnastycznej siemiatyckiego LO.

zjazd absolwentów lo siemiatycze

Były wspomnienia, łzy wzruszenia, spotkania po latach oraz wspólne zwiedzanie dawnych murów szkolnych. W uroczystościach uczestniczył Starosta Mariusz Cieślik, Wicestarosta Łukasz Zubik i Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Mariusz Pyzowski. W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową, która zaprojektował i wykonał Wiaczesław Szum.

zjazd absolwentów lo siemiatycze

Uroczystego otwarcia zjazdu i powitania gości dokonała dyrektor Bożena Krzyżanowska. Historię placówki przypominała Grażyna Sidorczuk-Uszyńska dawna nauczycielka historii. Były wspomnienia, gratulacje, pamiątkowe grawertony i jubileuszowe wiązanki kwiatów. Uczniowie LO wspólnie z zespołem „Wokaliza” oraz ZPiT „Małe Podlasie” przygotowali interesującą część artystyczną.

zjazd absolwentów lo siemiatycze

– Jesteśmy razem, ponieważ mimo przemijania jest coś, co łączy zebranych tutaj absolwentów. Łączą przeżyte w szkole lata, przekazane w procesie wychowania wartości etyczne i obywatelskie oraz młodzieńcze ideały i różne wspomnienia. Na przestrzeni dziesiątków lat swojego funkcjonowania Szkoła na trwałe wrosła w krajobraz powiatu siemiatyckiego – mówił Starosta Mariusz Cieślik. – Mury zespołu szkół opuściło wielu wybitnych absolwentów, którzy wnosili i wnoszą ogromny wkład w kształtowanie oblicza Polski i naszej „Małej Nadbużańskiej Ojczyzny”. Ludzie Ci swoją postawą, pracą i działalnością dowodzą tego, że ta właśnie szkoła dała im solidne podstawy zarówno w nauce, wychowaniu jaki osobistej zaradności. W tej właśnie placówce od lat dzieje się dużo nowego i dobrego. Ten dynamiczny rozwój szkoły nie byłby możliwy, gdyby samorząd powiatowy od 1999 roku nie zainwestował w to wielu milionów złotych. Warto wymienić kilka najważniejszych inwestycji: rozbudowę zespołu szkół o segmenty A, B i C, w których obecnie oprócz pomieszczeń wykorzystywanych przez zespół szkół znajduje się jakże potrzebna poradnia psychologiczno – pedagogiczna oraz zespół szkół specjalnych. W 2014 roku wykonaliśmy boisko wielofunkcyjne. W 2018 roku przeprowadziliśmy gruntowną termomodernizację budynku szkoły oraz sali gimnastycznej. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 2 miliony złotych. W 2023 roku została wykonana strzelnica pneumatyczna za kwotę ponad 837 tys. złotych. Obecnie w trakcie realizacji jest kompleksowa przebudowa szkolnych boisk, bieżni wraz z budową siłowni zewnętrznej za kwotę ponad 3 milionów 347 tysięcy złotych. Z myślą o dalszym rozwoju placówki, w tym miesiącu podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyszkolnego internatu. Kładziemy duży nacisk na kształcenie naszej młodzieży, chcemy stworzyć im takie warunki, by nie musiała edukować się w innych szkołach poza naszym powiatem. Zdajemy sobie sprawę, że edukacja młodego pokolenia na jak najwyższym poziomie – to najlepsza inwestycja w przyszłość naszego powiatu i Polski. Tak jak wcześniej wspomniałem jestem absolwentem LO. W latach 93-97 byłem uczniem w klasie B o profilu biologiczno-chemicznym, naszym wychowawcą był Pan Stanisław Sieklucki, którego serdecznie pozdrawiam. Serdecznie witam i pozdrawiam Koleżanki i Kolegów z mojego rocznika, szczególnie klasę B. Profil biologiczno-chemiczny. Miło Was widzieć! Dobrze że jesteście! Kończąc chciałbym pozdrowić jeszcze jedną wyjątkową dla mnie osobę- mojego syna Cezarego, który jest uczniem tutejszego liceum klasa II C, mimo że nie jest jeszcze absolwentem to mam nadzieję, że za 2 lata nim zostanie.

zjazd absolwentów lo siemiatycze

– ,,Szkoła to nie tylko miejsce nauki ale także przestrzeń gdzie tworzą się wspomnienia i kształtują charaktery”. W imieniu swoim, przewodniczącego oraz radnych powiatu siemiatyckiego chcielibyśmy podziękować Pani Dyrektor Bożenie Krzyżanowskiej, nauczycielom oraz uczniom za zaproszenie na obchody z okazji 80-cio lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach oraz uczestnictwa w XII zjeździe Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Handlowego i Technikum w Siemiatyczach. Ja także jestem absolwentem tej szkoły, matura 2004 – mówił Wicestarosta Łukasz Zubik. – Dziś wracam pamięcią do ostatniej lekcji wychowania fizycznego, podczas której nasz nauczyciel Krzysztof Wieczorek powiedział ,,Panowie podajcie sobie ręce bo w takim składzie już nigdy nie zagracie” Dlaczego o tym wspominam? Bo dzisiejszy Jubileusz jest niepowtarzalną okazją do spotkania w dawnym gronie koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy. Życzymy wszystkim absolwentom, by dzisiejszy dzień oprócz pozytywnych wspomnień, przeżyć, czy emocji chociaż na krótką chwilę przeniósł każdego z Nas w czasie, tak byśmy zwiedzając mury naszej szkoły raz jeszcze poczuli się uczniami. Nasza szkoła wychowała wielu wspaniałych ludzi i wykształciła specjalistów w różnych dziedzinach. Obserwując Was wszystkich wiem, że pozwoliła nawiązać przyjaźnie na całe życie. Należy wspomnieć o nauczycielach którzy mimo, że tego nie docenialiśmy przez cały okres edukacji byli naszymi opiekunami, przyjaciółmi i autorytetami. Na koniec chciałem pozdrowić swoją wychowawczynię w czasie nauki w liceum Panią Lubę Hodun, wiem że dzisiaj nie mogła być razem z Nami, oraz osobę która jest dzisiaj razem z nami moją wychowawczynię z klas młodzieńczych Panią Beatę Goławską Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku. To dzięki Waszemu wsparciu, cennym uwagom pomimo różnych przeciwności losu wiem, że wiara w siebie pozwala osiągać zamierzone cele.

zjazd absolwentów lo siemiatycze

Takie zjazdy to czas, kiedy wraca nasza młodość – podsumowuje Pani Zofia absolwentka siemiatyckiego LO – Zostawia się codzienność, wraca beztroska, poczucie, jakie fajne lata spędziliśmy razem. Bo tak jak powiedziane zostało podczas otwarcia zjazdu, szkoła to wspaniała wspólnota, której znaczenie w naszym życiu docenia się po latach.

zjazd absolwentów lo siemiatycze

Poza częścią oficjalną, wystąpieniami i częścią artystyczną, nie zabrakło pełnych wspomnień spotkań byłych uczniów z nauczycielami i wychowawcami. Uczestnicy zjazdu sobotni wieczór spędzili na wspólnej zabawie na Balu Absolwentów.

zjazd absolwentów lo siemiatycze

zjazd absolwentów lo siemiatycze

zjazd absolwentów lo siemiatycze

zjazd absolwentów lo siemiatycze

zjazd absolwentów lo siemiatycze

zjazd absolwentów lo siemiatycze

zjazd absolwentów lo siemiatycze

zjazd absolwentów lo siemiatycze

zjazd absolwentów lo siemiatycze

zjazd absolwentów lo siemiatycze

zjazd absolwentów lo siemiatycze

zjazd absolwentów lo siemiatycze

zjazd absolwentów lo siemiatycze

zjazd absolwentów lo siemiatycze

- Jesteśmy razem, ponieważ mimo przemijania jest coś, co łączy zebranych tutaj absolwentów. Łączą przeżyte w szkole lata, przekazane w procesie wychowania wartości etyczne i obywatelskie oraz młodzieńcze ideały i różne wspomnienia. Na przestrzeni dziesiątków lat swojego funkcjonowania Szkoła na trwałe wrosła w krajobraz powiatu siemiatyckiego - mówił Starosta Mariusz Cieślik. - Mury zespołu szkół opuściło wielu wybitnych absolwentów, którzy wnosili i wnoszą ogromny wkład w kształtowanie oblicza Polski i naszej „Małej Nadbużańskiej Ojczyzny". Ludzie Ci swoją postawą, pracą i działalnością dowodzą tego, że ta właśnie szkoła dała im solidne podstawy zarówno w nauce, wychowaniu jaki osobistej zaradności. W tej właśnie placówce od lat dzieje się dużo nowego i dobrego. Ten dynamiczny rozwój szkoły nie byłby możliwy, gdyby samorząd powiatowy od 1999 roku nie zainwestował w to wielu milionów złotych. Warto wymienić kilka najważniejszych inwestycji: rozbudowę zespołu szkół o segmenty A, B i C, w których obecnie oprócz pomieszczeń wykorzystywanych przez zespół szkół znajduje się jakże potrzebna poradnia psychologiczno – pedagogiczna oraz zespół szkół specjalnych. W 2014 roku wykonaliśmy boisko wielofunkcyjne. W 2018 roku przeprowadziliśmy gruntowną termomodernizację budynku szkoły oraz sali gimnastycznej. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 2 miliony złotych. W 2023 roku została wykonana strzelnica pneumatyczna za kwotę ponad 837 tys. złotych. Obecnie w trakcie realizacji jest kompleksowa przebudowa szkolnych boisk, bieżni wraz z budową siłowni zewnętrznej za kwotę ponad 3 milionów 347 tysięcy złotych. Z myślą o dalszym rozwoju placówki, w tym miesiącu podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyszkolnego internatu. Kładziemy duży nacisk na kształcenie naszej młodzieży, chcemy stworzyć im takie warunki, by nie musiała edukować się w innych szkołach poza naszym powiatem. Zdajemy sobie sprawę, że edukacja młodego pokolenia na jak najwyższym poziomie - to najlepsza inwestycja w przyszłość naszego powiatu i Polski. Tak jak wcześniej wspomniałem jestem absolwentem LO. W latach 93-97 byłem uczniem w klasie B o profilu biologiczno-chemicznym, naszym wychowawcą był Pan Stanisław Sieklucki, którego serdecznie pozdrawiam. Serdecznie witam i pozdrawiam Koleżanki i Kolegów z mojego rocznika, szczególnie klasę B. Profil biologiczno-chemiczny. Miło Was widzieć! Dobrze że jesteście! Kończąc chciałbym pozdrowić jeszcze jedną wyjątkową dla mnie osobę- mojego syna Cezarego, który jest uczniem tutejszego liceum klasa II C, mimo że nie jest jeszcze absolwentem to mam nadzieję, że za 2 lata nim zostanie.