Młodzi strażacy OSP Żurobice złożyli ślubowanie

W sobotę, 8 czerwca odbyło się ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Żurobice. W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy, strażacy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście, którzy z dumą i wzruszeniem obserwowali ten ważny moment w życiu młodych strażaków.

śubowanie mdp żurobice

W uroczystości uczestniczył Starosta Mariusz Cieślik, który w imieniu swoim oraz całego Zarządu Powiatu Siemiatyckiego życzył młodym Strażakom wytrwałości w działalności społecznej na rzecz swojej jednostki oraz zachęcał aby w przyszłości, kiedy osiągną już odpowiedni wiek wsparli szeregi starszych druhów, którzy realizują działalność ratowniczo – gaśniczą zgodnie ze strażackim zawołaniem ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Młodzieżową Drużynę :Pożarniczą powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP.

Drużynie MDP i jednostce OSP Żurobice serdecznie gratulujemy

i życzymy dalszych sukcesów oraz opieki św. Floriana.

“Ślubuję ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej,

ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Przyczyniać się do ochrony życia, zdrowia i mienia jej Obywateli

poprzez działania prewencyjne i profilaktyczne.

Ślubuję przestrzegać postanowień Statusu OSP i Regulaminu MDP.

Pogłębiać wiedzę, doskonalić umiejętności, postępowanie uczciwie,

wykonywać sumiennie polecenia przełożonych

i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.”

fot. OSP Żurobice