W Boratyńcu Ruskim poświęcono pomnik upamiętniający Bohaterskie Matki Sybiraczki

pomnik matka sybiraczka

W niedzielę, 23 czerwca przy cmentarzu rzymskokatolickim w Boratyńcu Ruskim (parafii Siemiatycze – Stacja) poświęcono pomnik ufundowany bohaterskim matkom – Sybiraczkom. Uroczystości zorganizowano z inicjatywy Zarządu Koła Związku Sybiraków w Siemiatyczach. Pomnik ma utrwalać pamięć o tragicznych deportacjach Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Jednocześnie stanowi wyraz hołdu i poświęcenia tysięcy kobiet – matek Sybiraczek. Podczas zesłania w nieludzkich warunkach broniły własne dzieci oraz osierocone. Zachowywały przy tym bezgraniczną wiarę w Boga i godność Polaka – patrioty. W uroczystościach uczestniczył Starosta Mariusz Cieślik, którego przodkowie również byli wywiezieni w głąb Rosji.

pomnik matka sybiraczka

To kolejny element uczczenia pamięci Sybiraków w tym miejscu, po tablicach z nazwiskami osób deportowanych w głąb Rosji z terenu dawnej diecezji pińskiej . Uroczystości zapoczątkowała Msza Święta w kościele w Siemiatyczach Stacji, zaś pod pomnikiem złożono wiązanki, zapalone zostały znicze.

pomnik matka sybiraczka

Upamiętniamy bardzo szczególne osoby, bo Matki, które w ciężkiej pracy ponad siły dbały o rodziny, o dzieci, starały się przetrwać, stworzyć namiastkę rodziny. Dlatego należy im się to szczególne upamiętnienie – mówił ksiądz Józef Grzeszczuk jeden z inicjatorów budowy pomnika. – Kolejne pokolenia muszą pamiętać o gehennie polskiego Sybiru.

pomnik matka sybiraczka

Starosta Mariusz Cieślik w swoim wystąpieniu podkreślał jak istotne jest pielęgnowanie pamięci o losach Zesłańców Sybiru i utrwalanie jej w świadomości kolejnych pokoleń Polaków. Naszym obowiązkiem jest tę pamięć pielęgnować i przekazywać potomnym, kształtując postawy umiłowania Ojczyzny.

pomnik matka sybiraczka

Na biało czerwonej tablicy pomnika Matki Sybiraczki  w Boratyńcu Ruskim umieszczono wiersz Mariana Jonkajtysa – „To o Was, Bezimienne…”, w którym autor zawarł między innymi takie oto słowa:

„Choć głód uwagę skupiał wyłącznie na jedzeniu –

Resztkami sił myślałaś o naszym wykształceniu…

W nikłym świetle kopciłki, gdy mróz za oknem tężał,

Uczyłaś nas polskiego, historii i pacierza…

Uczyłaś dziwnych pojęć:

Jak prawość i ofiarność, godność ludzka,

Uczciwość, wierność, odpowiedzialność…

Uczyłaś, Polska Matko, (sama osłabła z głodu)

Być silnym wiarą w Boga! Miłością do Narodu!

A w wieczór wigilijny przy pierwszej gwiazdce z nieba

Uczyłaś znakiem krzyża dzielić kawałek chleba…

Dzieląc go, ufać Bogu i wierzyć, że przetrwamy!

Wierzyć, że Wolnej Polski na pewno doczekamy!

Uczyłaś polskich kolęd.

Piosenek o wolności… Po polsku myśleć, marzyć…

I polskiej tożsamości!”

pomnik matka sybiraczka

pomnik matka sybiraczka

pomnik matka sybiraczka

pomnik matka sybiraczka

pomnik matka sybiraczka

pomnik matka sybiraczka

pomnik matka sybiraczka

pomnik matka sybiraczka

pomnik matka sybiraczka

pomnik matka sybiraczka

pomnik matka sybiraczka

pomnik matka sybiraczka

pomnik matka sybiraczka

pomnik matka sybiraczka

pomnik matka sybiraczka