Wykaz nieruchomości stanowiących własność powiatu siemiatyckiego przeznaczona do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) i uchwały nr 6/19/24 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Czartajewie gm. Siemiatycze, objętej Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- DO POBRANIAPEŁNA TREŚĆ WYKAZU