Przedsiębiorcy z powiatu siemiatyckiego mogą liczyć na różne formy wsparcia

konferencja przedsiębiorcy

W siemiatyckim starostwie odbyła się konferencja pn. „Przedsiębiorco, Inwestuj z ulgą! Korzystaj ze wsparcia dla firm” skierowana do przedsiębiorców z powiatu siemiatyckiego, której organizatorem była Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wraz ze Starostą Siemiatyckim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego. Podczas konferencji przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się o rożnych formach wsparcia, z których mogą skorzystać realizując planując kolejne inwestycje – między innymi w postaci zwolnienia z podatku PIT/CIT, grantów i dotacji z funduszy unijnych, jak również w postaci pożyczek niskooprocentowanych.

konferencja przedsiębiorcy

W konferencji wzięli udział przedsiębiorcy działający między innymi w powiecie siemiatyckim, przedstawiciele lokalnych samorządów i instytucji. Powiat siemiatycki reprezentował Starosta Mariusz Cieślik, Wicestarosta Łukasz Zubik, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Mariusz Pyzowski, Członek Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Jan Żeruń. W konferencji uczestniczył radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz, Zastępca Burmistrza Miasta Siemiatycze Henryk Czmut.

konferencja przedsiębiorcy

Konferencję otworzył Starosta Siemiatycki Mariusz Cieślik, który przedstawił krótki rys historyczny odnośnie działalności Podstrefy Siemiatycze funkcjonującej w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jak się okazuje na przestrzeni 10 lat powiat sprzedał w podstrefie 5 działek, a kolejne 8 oczekuje na inwestorów, którzy lokując swój kapitał w Podstrefie Siemiatycze mogą skorzystać ze wsparcia między innymi poprzez uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) na okres 10 -15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości wydatków kwalifikowanych planowanej inwestycji. Starosta Mariusz Cieślik zapewniał przedsiębiorców o tym iż powiat jest otwarty na współpracę z przedsiębiorcami, którzy codziennie ciężko opracują na rzecz rozwoju Podlasia Nadbużańskiego. Starosta zachęcał do inwestowania na terenie podstrefy znajdującej się w Czartajewie, gdyż rozwój gospodarczy regionu jest kluczowym elementem jego długoterminowego sukcesu i stabilności. Otóż inwestycje odgrywają decydującą rolę, przynosząc korzyści zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Wzrost gospodarczy nie tylko tworzy nowe miejsca pracy, ale także poprawia jakość życia mieszkańców.

konferencja przedsiębiorcy

Cezary Cieślukowski Prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. mówił o udogodnieniach i preferencjach podatkowych dla operujących na obszarze strefy przedsiębiorstw. Strefy zostały powołane do życia w celu wspierania rozwoju określonych dziedzin działalności gospodarczej, tworzenia nowych technologii, promowania eksportu i tworzenia nowych miejsc pracy. Jak się okazuje mogą działać na nich zarówno przedsiębiorcy polscy, jak i zagraniczni. O wsparcie mogą ubiegać się firmy z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa.

konferencja przedsiębiorcy

Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się również z interesującą ofertą Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku dotyczącą wsparcia finansowego przedsiębiorców.

konferencja przedsiębiorcy

Na temat: umiędzynarodowienie przedsiębiorstw z województwa podlaskiego oraz wsparcia przedsiębiorstw w ramach programu „Fundusze dla Podlaskiego” mówił Mariusz Dąbrowski Dyrektor Biura Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Emilia Malinowska Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Materiały z konferencji:

Przedsiębiorco, inwestuj z ulgą! – prezentacja SSSE S.A. 

Produkty finansowe dla MŚPprezentacja Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw podlaskichprezentacja UMWP

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 -2027prezentacja UMWP

Partnerem w biznesieprezentacja ARP S.A.

konferencja przedsiębiorcy