POWSTANIE STYCZNIOWE. ZWYCIĘSTWO POLSKIEGO DUCHA – OBCHODY BITWY SIEMIATYCKIEJ

6 i 7 lutego 1863 roku odbyła się Bitwa Siemiatycka – jedna z najbardziej zaciętych i najsłynniejszych bitew Powstania Styczniowego. To już 157 lat od wybuchu bitwy w ramach Powstania Styczniowego – największego zrywu niepodległościowego w dziewiętnastym stuleciu historii Polski.

W Siemiatyczach, 6 lutego o godz. 10.00 przy pomniku poświęconym Powstańcom Styczniowym (obok kaplicy św. Anny) odbędą się uroczystości związane z Bitwą Siemiatycką.