DZIECKO Z AFAZJĄ RUCHOWĄ – SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

W Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach odbyło się szkolenie zorganizowane w ramach prowadzonej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Siemiatyczach – Sieci Współpracy i Samokształcenia nauczycieli pn. „Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową pod postacią afazji motorycznej”. Szkolenie prowadziła ekspert ODN Instytutu Edukacji Logopedycznej w Lublinie Justyna Kackieło Tomulewicz – neurologopeda, filolog polski, oligofrenopedagog.

Szkolenie miało charakter dwuetapowy: pierwsza część przeznaczona była dla nauczycieli szkół i przedszkoli, którzy zostali zapoznani z problematyką dotyczącą pracy z dzieckiem z rozpoznaną afazją motoryczną. Część druga przewidziana była dla pracowników poradni i dotyczyła diagnozy afazji u dzieci, ze zwróceniem szczególnej uwagi na diagnozę różnicową.

Słuchacze mieli możliwość zgłaszania problemów dotyczących zarówno badań ukierunkowanych na rozpoznanie powyższego zaburzenia u zgłaszanych dzieci jak też dzielenia się doświadczeniem z pracy z dzieckiem z afazją.

W szkoleniu wzięło udział ponad 50 osób – nauczyciele z większości szkół i przedszkoli powiatu siemiatyckiego, specjaliści z poradni psychologicznych w Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim i Hajnówce.