NOWE OBIEKTY SPORTOWE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CZARTAJEWIE

Powiat Siemiatycki zamierza wybudować nowe obiekty sportowe przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie. Złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie: siłowni wewnętrznej wraz z wyposażeniem w budynku internatu oraz siłowni zewnętrznej wraz z boiskiem do siatkówki plażowej na terenie przyszkolnym. Byłby to kolejny etap rozbudowy infrastruktury sportowej przy ZST w Czartajwie. Szkoła może się pochwalić nowoczesnym stadionem lekkoatletyczny oraz boiskiem wielofunkcyjnym, z którego na co dzień korzystają uczniowie szkoły oraz zawodnicy z różnych klubów sportowych.

Kolejna inwestycja umożliwi młodzieży rozwijanie swoich pasji i zainteresowań sportowych. Co w rezultacie przełoży się na jeszcze lepsze wyniki naszych sportowców zarówno na arenie gminnej, powiatowej, czy ogólnopolskiej.