POWIAT UBIEGA SIĘ O DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZSR W OSTROŻANACH

Powiat Siemiatycki złożył do Ministerstwa Sportu wniosek o dofinansowanie nowej inwestycji: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach”.

Zakres wykonywanych prac obejmuje, między innymi: budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 60×32 metry zawierającego boiska o nawierzchni poliuretanowej do: 2 boiska do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego oraz boisko do piłki ręcznej.

Projekt zakłada budowę ogrodzenia boisk, powstanie infrastruktury technicznej podziemnej (odwodnienie płyty boiska) oraz budowę sztucznego oświetlenia, by z boisk można było korzystać w godzinach wieczornych.

Warto podkreślić, że powiat posiada już przygotowaną kompletną dokumentację wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.